Showing tender results for SYRINGE and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД Close date is after 2020-07-13

Country Buyer Title / description Value Published Due
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 59 (петдесет и девет) обособени позиции
Доставка на лекарствени продукти по 59 обособени позиции съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия ATC:A01AB14, INN: Benzoxonium ...
7.4 million 16/06/20 16/07/20