Showing tender results for SARS , COV , 2 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-09-24

Country Buyer Title / description Value Published Due
Lithuania VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ Reagentai greitajam molekuliniam SARS-CoV-2 tyrimui atlikti
Reagentai greitajam molekuliniam SARS-CoV-2 tyrimui atlikti
None 21/09/20 05/10/20
Germany SENATSVERWALTUNG FÜR GESUNDHEIT, PFLEGE UND GLEICHSTELLUNG Einrichtung und Betrieb von mobilen Covid-19-Teststellen im Land Berlin inklusive Durchführung von SARS-CoV-2-Labordiagnostik
Im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist es das Ziel des Senats von Berlin, der Bevölkerung ein möglichst niedrigschwelliges Testangebot auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2-Infektion zu unterbreiten. Daher ist möglichst in jedem ...
None 18/09/20 01/10/20
England FOOD STANDARDS AGENCY FS430621 Survival of SARS-CoV-2 on food surfaces and food packaging materials
Tenders are invited to carry out a laboratory-based study to assess the rate of decline of infectivity of artificially inoculated SARS-CoV-2 virus on the surfaces of four food groups and ...
0 22/09/20 27/10/20
Poland CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI „Usługa transportu sanitarnego typu „P”, typu „S”, krwi i materiałów krwiopochodnych, lekarza do domu pacjenta oraz próbek biologicznych na obecność wirusa SARS – CoV-2 na potrzeby COZL”.
„Usługa transportu sanitarnego typu „P”, typu „S”, krwi i materiałów krwiopochodnych, lekarza do domu pacjenta oraz próbek biologicznych na obecność wirusa SARS – CoV-2 na potrzeby COZL”.Zamówienie zostało podzielone na ...
None 04/09/20 09/10/20
Czech Republic ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ÚSTECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Respirátor FFP2 pro posádky ZZS ÚK p.o. k zajištění bezpečnosti při zásazích se SARS-CoV 2
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ochranných prostředků používaných posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace při výjezdech s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci (VNN) včetně SARS-CoV 2.
900,000 07/09/20 05/10/20
Poland INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ZP/109/2020 – Dostawa odczynników do oznaczania SARS-CoV-2 do aparatów będących własnością ICZMP oraz zestawów transportowych do pobierania materiału klinicznego zakażeń (...) dla Instytutu „CZMP”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania SARS-CoV-2 do aparatów będących własnością ICZMP oraz zestawów transportowych do pobierania materiału klinicznego zakażeń wirusowych wraz z buforem inaktywującym dla Instytutu „CZMP”. Pakiet ...
None 21/09/20 02/10/20
Norway SYKEHUSINNKJØP HF 2020-911 Prøvetakingssett for spyttprøver SARS-CoV-2 del III
Helse Sør-Øst RHF har, på vegne av helsenorge, til hensikt å gå til anskaffelse av prøvetakingssett for spyttprøver, for å kunne påvise SARS-CoV-2. Prøvetakingssettet skal være komplett og gjøre pasient ...
None 13/09/20 30/09/20
Czech Republic ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Dodávka One-Step Real-Time RT-PCR Master Mixu pro testování RNA SARS-CoV-2 dle WHO doporučeného protokolu HKU (Hong Kong SAR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky One-Step Real-Time RT-PCR Master Mixu pro testování RNA SARS-CoV-2 dle WHO doporučeného protokolu HKU (Hong Kong SAR;TaqMan Fast Virus 1-step Master Mixu) ...
7.5 million 04/09/20 05/10/20
Finland HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Covid-19-taudin PCR-diagnostiikkaan tarvittavat SARS-CoV-2 testikitit ja RNA-eristyskitit sekä pikadiagnostiikkaan tarkoitetut antigeenitestit
Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä (jäljempänä DPS). Hankinnan kohteena DPS:n sisällä ovat covid-19-taudin PCR-diagnostiikkaan tarvittavat SARS-CoV-2 testikitit ja RNA-eristyskitit sekä pikadiagnostiikkaan tarkoitetut antigeenitestit.Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin DPS:n ...
None 02/07/20 30/06/21
Czech Republic THOMAYEROVA NEMOCNICE Dodávky ZP-IVD - reagencií pro molekulární diagnostiku SARS-CoV-2 metodou RT PCR ve vzorcích biologického materiálu včetně zapůjčení přístrojového vybavení
Zakázka na průběžné dodávky reagencií pro molekulární diagnostiku SARS CoV 2 metodou RT PCR ve vzorcích biologického materiálu, včetně otevřeného systému automatické izolace virové RNA a zapůjčení přístrojového vybavení s ...
150.0 million 14/09/20 12/10/20