Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN None pubdate Close date is after 2020-07-14

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala
Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw ...
None 09/06/20 20/07/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:Załączniku nr 2.1 do SIWZ – ...
None 15/06/20 20/07/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Zakup i dostawa aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Opieki Paliatywnej
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Opieki Paliatywnej, z podziałem na części zwane zadaniami, wymienionego w ...
1.6 million 18/06/20 20/07/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej (CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne). Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakiety):— pakiet 1: unity stomatologiczne (typ I, II, ...
None 19/06/20 23/07/20
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 106 pakietów.Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do ...
1.2 million 24/06/20 30/07/20
Poland SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów, defibrylatorów oraz videolaryngoskopu na potrzeby SOR w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo
Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby SOR o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ:— zadanie nr 1 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – ...
None 25/06/20 03/08/20
United Kingdom DEFENCE CONTRACTS INTERNATIONAL/ MINISTRY OF DEFENCE UK-Bristol: Clothing made of coated or impregnated textile fabrics. (Defence)
Type of document: Contract Notice Country : United Kingdom UK-Bristol: Clothing made of coated or impregnated textile fabrics. I.1)Name, Addresses and Contact Point(s): Ministry of Defence, ISTAR, Chemical, Biological, Radiological ...
19.8 million 05/07/20 03/08/20
United Kingdom MINISTRY OF DEFENCE, ISTAR, CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DELIVERY TEAM (CBRN DT) Mk4a Suits - Surety of Supply
The Authority has a requirement to provide a surety of supply to the CBRN MK4a Individual Protective Equipment (IPE), a capability that is available for the whole force. The Mk4a ...
0 05/07/20 03/08/20
United Kingdom MINISTRY OF DEFENCE, ISTAR, CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DELIVERY TEAM (CBRN DT) Mk4a Suits — Surety of Supply
Clothing made of coated or impregnated textile fabrics. The authority has a requirement to provide a surety of supply to the CBRN MK4a Individual Protective Equipment (IPE), a capability that ...
None 07/07/20 03/08/20
Poland AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali ...
None 08/07/20 10/08/20