Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Close date is after 2020-07-14

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:Załączniku nr 2.1 do SIWZ – ...
None 15/06/20 20/07/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Zakup i dostawa aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Opieki Paliatywnej
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Opieki Paliatywnej, z podziałem na części zwane zadaniami, wymienionego w ...
1.6 million 18/06/20 20/07/20