Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI Close date is after 2020-09-26

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla zamawiającego, wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi, dokładny opis stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa ...
None 02/09/20 06/10/20
Poland SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla oddziałów zlokalizowanych w pawilonie dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
1) część 1 – respirator szpitalny dla oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej (1 szt.);2) część 2 – respirator stacjonarny dla sali resuscytacyjno-zabiegowej (1 szt.);3) część 3 – respirator ...
None 23/09/20 26/10/20
Poland „CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów: pakiet I Urządzenie do dekontaminacji, pakiet II Respirator transportowy, urządzenie do wysokoprzepływowej terapii donosowej (HFNO) ...
518,560 28/08/20 02/10/20
Poland „PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O. Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez ...
None 15/09/20 21/10/20
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Przetarg nieograniczony na zakup, dostawe, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
Przetarg nieograniczony na zakup, dostawe, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i pozostałych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z podziałem na 22 pakiety do osobnego rozpatrywania Wózki ...
None 18/09/20 30/09/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU Dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
I. Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 4 pakietach.Pakiet 1 - Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny ...
None 09/09/20 12/10/20
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY Zakup aparatury medycznej
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej: łóżek do intensywnej terapii, łóżek wielofunkcyjnych, pomp infuzyjnych w stacji dokującej, pomp infuzyjnych objętościowych w stacji dokujące, monitorów funkcji życiowych, respiratorów transportowych oraz respiratorów ...
None 01/09/20 05/10/20
Poland POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu unijnego z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu unijnego z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...
None 23/09/20 23/10/20
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pododdziału Geriatrii, w ilościach określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Aparat do echokardiografii ...
None 14/09/20 15/10/20