Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2021-01-24

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
1. Przedmiotem zamówienia są: urządzenia medyczne.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33100000.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr od 3a do 3n załącznika ...
None 29/12/20 28/01/21
Poland REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO Świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i sprzętu medycznego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:Przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 3, 5-80,Pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w gotowości do pracy w zakresie zadań: 1,2,4,Szczegółowo ...
None 24/12/20 01/02/21
Romania SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI Echipamente medicale (inclusiv instalare, punere în funcțiune) la Spitalul Județean de Urgență Pitești
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.Autoritatea contractanta va raspunde ...
12.2 million 13/01/21 08/02/21
United States DLA LAND AND MARITIME NSNs: 4240000408453, 4240014919466, 4720012247316, 4940011061414 and 5965015719603
Item Names: FILTER, PARTICULATE; FILTER, RESPIRATOR, AIR FILTERING; HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC; AIR LINE, FILTER; HEADSET-MICROPHONE NSNs: 4240000408453, 4240014919466, 4720012247316, 4940011061414 and 5965015719603 Unit of Issue: EA Government Requested Delivery Days: 90 ...
None 22/01/21 19/02/21
Romania PENITENCIARUL SPITAL TÂRGU OCNA Diverse medicamente pentru uz uman
Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism, medicamente pentru sange, organe hematopoietice şi ale sistemului cardiovascular, medicamente folosite în dermatologie şi pentru sistemul muscular şi scheletic, medicamente pentru sistemul genito urinar ...
2.8 million 08/01/21 05/02/21
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku – II
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach ŚląskichSp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 86 pakietów.Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do obrotu ...
None 28/12/20 02/02/21
Poland „PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznychi niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., z podziałem na 313 pakietów w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku ...
None 24/12/20 27/01/21