Showing tender results for FFP3 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO Close date is after 2020-07-13

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa wyrobów medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych.Przedmiot zamówienia został podzielony na 45 części. Wykonawca może składać ofertę do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku ...
None 10/07/20 11/08/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Przetarg nieograniczony na dostawy różnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu szczegółowo opisanego w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załączniku 2A, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2. Zamawiający wykazuje, iż:1) oferowany asortyment będący wyrobem medycznym ...
None 03/07/20 05/08/20
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 106 pakietów.Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do ...
1.2 million 24/06/20 30/07/20