Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None value Close date is after 2020-10-26

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Przetarg nieogranoczony na szwy chirurgiczne
Dostawa szwów chirurgicznych Nr Grubość nici Długość igły Rodzaj igły Kształt igły Długość nici ilość szaszetek Ilość opakowań1 9-0 6.19 mm 2 igły typu CU-1 o średnicy 0.15 mm 3/8 ...
787,042 23/09/20 28/10/20
Poland PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ZAMBROWIE Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie.Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podzielony przez Zamawiającego na następujące pięć ...
965,762 02/10/20 12/11/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów anestezjologicznych i drobnego sprzętu szpitalnego
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów anestezjologicznych i drobnego ...
3.9 million 23/10/20 25/11/20
Poland KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w związku z działalnością operacyjną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Zamówienie na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w związku z działalnością operacyjną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów obejmuje następujące ubezpieczenia:a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ...
8.0 million 19/10/20 18/11/20
Poland ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zimowym utrzymaniem chodników
Zadanie nr I:Obejmujące:a) zimowe utrzymanie dróg o długości 142,809 km;b) zimowe utrzymanie chodników o powierzchni 83 306,25 m2;c) działania organizacyjno-techniczne;d) przygotowanie materiałów do usuwania i zapobiegania śliskości;e) usuwanie śniegu z ...
None 30/09/20 03/11/20
Poland WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ...
None 09/10/20 10/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE „Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku w podziale na 5 zadań: zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 – folia mix z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ...
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na zadania:Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80:Folia mix Folia po separatorze powietrznym z ...
None 19/10/20 05/11/20
Poland GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – ODDZIAŁ W RZESZOWIE Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94
Przedmiotem zamówienia jest:Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 ...
None 16/10/20 23/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A, ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.Kody CPV:90500000-2 ...
None 21/10/20 03/11/20
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU Zakup,dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.
Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.; ...
None 20/10/20 02/11/20