Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None pubdate Close date is after 2020-10-25

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Przetarg nieogranoczony na szwy chirurgiczne
Dostawa szwów chirurgicznych Nr Grubość nici Długość igły Rodzaj igły Kształt igły Długość nici ilość szaszetek Ilość opakowań1 9-0 6.19 mm 2 igły typu CU-1 o średnicy 0.15 mm 3/8 ...
787,042 23/09/20 28/10/20
Poland ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zimowym utrzymaniem chodników
Zadanie nr I:Obejmujące:a) zimowe utrzymanie dróg o długości 142,809 km;b) zimowe utrzymanie chodników o powierzchni 83 306,25 m2;c) działania organizacyjno-techniczne;d) przygotowanie materiałów do usuwania i zapobiegania śliskości;e) usuwanie śniegu z ...
None 30/09/20 03/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości z zasobu AMW, na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, w tym: 14 operatów dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Tarnów, ...
None 30/09/20 02/11/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych
Część I: regały, stoły biurka, szafy aktowe i garderobiane; część II fotele, krzesła taborety; część III meble metalowe, laboratoryjne i pozostałe wyposażenie 1. Regał otwarty – 1 sztuka.2. Regał otwarty ...
None 30/09/20 02/11/20
Poland PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ZAMBROWIE Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie.Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podzielony przez Zamawiającego na następujące pięć ...
965,762 02/10/20 12/11/20
Poland UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Zakup energii elektrycznej z prawem opcji dla grupy zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UM, UP, AWF
Zakup energii elektrycznej z prawem opcji dla grupy zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UM, UP, AWF. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: — część ...
None 02/10/20 03/11/20
Poland WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ...
None 09/10/20 10/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów ...
None 13/10/20 16/11/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Część II
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku opisanego szczegółowo w Załączniku nr 2 Formularzy asortymentowo - cenowym. Igła biopsyjna 23GA x 3,50 IN; 0,64 x 90 ...
None 14/10/20 04/11/20
Poland GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – ODDZIAŁ W RZESZOWIE Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94
Przedmiotem zamówienia jest:Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 ...
None 16/10/20 23/11/20