Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None enddate Close date is after 2020-10-25

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Przetarg nieogranoczony na szwy chirurgiczne
Dostawa szwów chirurgicznych Nr Grubość nici Długość igły Rodzaj igły Kształt igły Długość nici ilość szaszetek Ilość opakowań1 9-0 6.19 mm 2 igły typu CU-1 o średnicy 0.15 mm 3/8 ...
787,042 23/09/20 28/10/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie ...
None 16/10/20 29/10/20
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU Zakup,dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.
Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.; ...
None 20/10/20 02/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości z zasobu AMW, na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, w tym: 14 operatów dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Tarnów, ...
None 30/09/20 02/11/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa mebli biurowych i mebli laboratoryjnych
Część I: regały, stoły biurka, szafy aktowe i garderobiane; część II fotele, krzesła taborety; część III meble metalowe, laboratoryjne i pozostałe wyposażenie 1. Regał otwarty – 1 sztuka.2. Regał otwarty ...
None 30/09/20 02/11/20
Poland ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zimowym utrzymaniem chodników
Zadanie nr I:Obejmujące:a) zimowe utrzymanie dróg o długości 142,809 km;b) zimowe utrzymanie chodników o powierzchni 83 306,25 m2;c) działania organizacyjno-techniczne;d) przygotowanie materiałów do usuwania i zapobiegania śliskości;e) usuwanie śniegu z ...
None 30/09/20 03/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A, ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.Kody CPV:90500000-2 ...
None 21/10/20 03/11/20
Poland UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Zakup energii elektrycznej z prawem opcji dla grupy zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UM, UP, AWF
Zakup energii elektrycznej z prawem opcji dla grupy zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UM, UP, AWF. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: — część ...
None 02/10/20 03/11/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Część II
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku opisanego szczegółowo w Załączniku nr 2 Formularzy asortymentowo - cenowym. Igła biopsyjna 23GA x 3,50 IN; 0,64 x 90 ...
None 14/10/20 04/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE „Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku w podziale na 5 zadań: zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 – folia mix z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ...
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na zadania:Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80:Folia mix Folia po separatorze powietrznym z ...
None 19/10/20 05/11/20