Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None enddate Close date is after 2020-08-03

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SKARB PAŃSTWA, PGL LP, NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Remont i przebudowa sześciu zbiorników w układzie koralikowym (...) obr. Stary Lesieniec w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni cieku bez nazwy – Kąpielisko Burmistrza (...)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont i przebudowa sześciu zbiorników w układzie koralikowym na działce oznaczonej numerem 1 obr. Stary Lesieniec w ramach zadania pod ...
454,201 03/07/20 05/08/20
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Dostawa różnych produktów do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.89.2020.LS)
Dostawa różnych produktów do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 1. Dinatrii pamidronas – 90 sztuk.2. Doxazosinum – 1 260 sztuk.3. Doxazosinum – 570 sztuk.4. Famotidinum – 1 620 sztuk.5. Fluticasoni ...
5.3 million 06/07/20 06/08/20
Poland ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.plPrzedmiot ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z UPOWAŻNIENIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...
None 06/07/20 11/08/20
Poland KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów typu żużel powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zakładanych ...
None 10/07/20 17/08/20
Poland 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU Świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym 32WOG w Zamościu
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. ...
None 21/07/20 17/08/20
Poland ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIE Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: tokarka z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów ...
None 08/07/20 18/08/20
Poland POWIAT BIAŁOGARDZKI – STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudo...
Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”. Przedmiot zamówienia ...
None 28/07/20 28/08/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego:— nr ...
1.9 million 29/07/20 28/08/20