Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None countryname Close date is after 2020-08-08

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Lp. Nazwa odczynnika, ilość ...
2.1 million 04/08/20 07/09/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie od VI 2020 do VI 2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (Cielcza, ...
None 07/08/20 09/09/20
Poland KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów typu żużel powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zakładanych ...
None 10/07/20 17/08/20
Poland ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE Utrzymanie, opróżnianie, podstawianie, zakup i montaż koszy ulicznych na odpady (w tym koszy na psie odchody) w pasach drogowych na terenie miasta Lublin – II części.
Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie, opróżnianie, podstawianie, zakup i montaż koszy ulicznych na odpady (w tym koszy na psie odchody) w rejonie nr I oraz rejonie nr II w pasach drogowych ...
None 03/08/20 07/09/20
Poland ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIE Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: tokarka z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów ...
None 08/07/20 18/08/20
Poland ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.plPrzedmiot ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland POWIAT BIAŁOGARDZKI – STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudo...
Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”. Przedmiot zamówienia ...
None 28/07/20 28/08/20
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z UPOWAŻNIENIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...
None 06/07/20 11/08/20
Poland 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU Świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym 32WOG w Zamościu
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. ...
None 21/07/20 17/08/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego:— nr ...
1.9 million 29/07/20 28/08/20