Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY None buyer Close date is after 2020-10-26

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland 32 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU Usługi wywozu komunalnych nieczystości stałych i płynnych z terenów administrowanych przez 32 BLT w Łasku
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów administrowanych przez 32 BLT w Łasku.2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Ogłoszenie o ...
None 21/10/20 23/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A, ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.Kody CPV:90500000-2 ...
None 21/10/20 03/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości z zasobu AMW, na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, w tym: 14 operatów dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Tarnów, ...
None 30/09/20 02/11/20
Poland AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie ...
None 16/10/20 29/10/20
Poland GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – ODDZIAŁ W RZESZOWIE Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94
Przedmiotem zamówienia jest:Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 ...
None 16/10/20 23/11/20
Poland GMINA PARZĘCZEW, URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości położonych na terenie gminy Parzęczew. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu, wskazanych w ...
None 21/10/20 24/11/20
Poland KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w związku z działalnością operacyjną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Zamówienie na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w związku z działalnością operacyjną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów obejmuje następujące ubezpieczenia:a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ...
8.0 million 19/10/20 18/11/20
Poland PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ZAMBROWIE Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie.Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podzielony przez Zamawiającego na następujące pięć ...
965,762 02/10/20 12/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE „Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku w podziale na 5 zadań: zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 – folia mix z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ...
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na zadania:Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80:Folia mix Folia po separatorze powietrznym z ...
None 19/10/20 05/11/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów ...
None 13/10/20 16/11/20