Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY Close date is after 2020-07-11

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 10 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do ...
None 25/06/20 28/07/20
Poland KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIE Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów typu żużel powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zakładanych ...
None 10/07/20 17/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu medycznego w ramach przeciwdzialania pandemii Covid 19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w celu przeciwdziałania pandemii Covid 19, w szczególności:1) mobilny aparat RTG z ramieniem C – zadanie 1;2) ultrasonograf – zadanie 2;3) łóżka intensywnej opieki ...
None 10/07/20 24/07/20
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody ...
3.8 million 19/06/20 23/07/20
Poland PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie VII 2018 do XII 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze wraz z załadunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05), powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (Cielcza, ...
None 24/06/20 28/07/20
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Dostawa różnych produktów do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.89.2020.LS)
Dostawa różnych produktów do apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 1. Dinatrii pamidronas – 90 sztuk.2. Doxazosinum – 1 260 sztuk.3. Doxazosinum – 570 sztuk.4. Famotidinum – 1 620 sztuk.5. Fluticasoni ...
5.3 million 06/07/20 06/08/20
Poland ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.plPrzedmiot ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIE Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji: tokarka z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych współpracujących ze sobą urządzeń: tokarki z wrzecionem przechwytującym i głowicą frezarską oraz zrobotyzowanego stanowiska załadunku i rozładunku przedmiotów ...
None 08/07/20 18/08/20
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z UPOWAŻNIENIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...
None 06/07/20 11/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych ......
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami ...
None 10/07/20 23/07/20