Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY Close date is after 2020-09-29

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania
„RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania.”A. Obwodu Drogowego w Chełmie— nr 812 ...
None 18/09/20 02/10/20
Poland WWCOIT IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI EZ.28.82.2020 Dostawa mat. opatrunk. wraz z dzierżawą urządzenia do terapeutycznego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzenia do terapeutycznego leczenia ran dla WojewódzkiegoWielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się ...
None 08/09/20 09/10/20
Poland ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O. Sukcesywny odbiór (w tym transport) i zagospodarowanie odpadów powstających w instalacji oczyszczalni ścieków komunalnych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (w tym transport) i zagospodarowanie odpadów powstających w instalacji oczyszczalni ścieków komunalnych znajdującej się w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27. Pod pojęciem zagospodarowania należy rozumieć ...
None 08/09/20 12/10/20
Poland REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY Odczynniki do badań serologicznych
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań serologicznych.4.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części zwane dalej „pakietami”.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i/lub 2A, i/lub ...
None 28/08/20 05/10/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Dostawa testów, odczynników i podłóż wraz z dzierżawą analizatora do pracy w technice RT – PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa testów, odczynników i podłóż wraz z dzierżawą analizatora do pracy w technice RT – PCR dla potrzeb Zakładu Diagnostyk Mikrobiologicznej.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert ...
None 08/09/20 15/10/20
Poland ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, segregowanych i innych pochodzących z realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i innych”
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obsługiwanych przez Zamawiającego (dotyczy głównie nieruchomości, na których ...
None 15/09/20 16/10/20
Poland UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU Przetarg nieogranoczony na szwy chirurgiczne
Dostawa szwów chirurgicznych Nr Grubość nici Długość igły Rodzaj igły Kształt igły Długość nici ilość szaszetek Ilość opakowań1 9-0 6.19 mm 2 igły typu CU-1 o średnicy 0.15 mm 3/8 ...
787,042 23/09/20 28/10/20
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. Dostarczenie sprzętu medycznego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A–1B do nin. specyfikacji.2. Oferty nie posiadające ...
None 14/09/20 15/10/20