Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom PERTH AND KINROSS COUNCIL

( Filter by this organisation. )

Overnight Responder Service
Perth and Kinross Council are seeking to appoint suitably qualified and experienced Contractor to provide a software and hardware solution to support the delivery of an overnight response service within ...
None 09/07/21 10/08/21
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa różnych produktów medycznych i niemedycznych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów medycznych i niemedycznych (33190000-8).Przedmiot zamówienia składa się z 27 części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr ...
None 22/06/21 26/07/21