Showing tender results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-09-23

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE Zakup i dostawę endoprotez i sprzętu jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa endoprotez i sprzętu jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr ...
1.5 million 07/09/20 08/10/20
Poland ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym (V) w ramach projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17
Przedmiotem zamówienia jest:— dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.Zamówienie zostało podzielone na 6 części.Kod główny ...
580,525 11/09/20 15/10/20