Showing open and closed tender results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom THE COMMON SERVICES AGENCY (MORE COMMONLY KNOWN AS NHS NATIONAL SERVICES SCOTLAND) ("NSS") Interventional Radiology Consumable Products
A CPV: 33141210, 33141210, 33141210, 33141210, 33141210, 33141210, 33141210, 33141640, 33141100, 33141510, 33141510, 33141510, 33141210, 33141510, 33123000, 33123000, 33123000, 33123000, 33123000, 33123000, 33141200, 33141200, 33141200, 33141200, 33190000, 33190000, 33190000, 33190000, ...
None 09/12/19 13/01/20
United Kingdom NHS GREATER GLASGOW AND CLYDE Perfusion Consumables
Perfusion is the process of a body delivering blood to a capillary bed in its biological tissue. A Perfusionist is a specialised healthcare professional who uses the heart-lung machine during ...
None 05/09/16 05/10/16
United Kingdom NHS GREATER GLASGOW AND CLYDE Interventional Radiology Consumables
Interventional Radiology is a subspecialty that uses Fluoroscopy, CT and Ultrasound to guide percutaneous procedures, such as draining fluids, inserting catheters, dilating or stenting ducts and large vessels. Interventional Radiology ...
None 10/04/17 10/05/17
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii i Działu Diagnostyki Obrazowej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii śródnaczyniowej z głowicą mechaniczną dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego ...
None 19/04/16 25/05/16
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Materiały medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych różnych – do iniekcji i infuzji, do cewnikowania i drenażu, do układu oddechowego, elektrod neutralnych i do EKG, dla Oddziału Neonatologii oraz innych drobnych ...
None 04/05/16 14/06/16
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Pracowni Hemodynamiki i dla Pracowni Elektrofizjologii dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zgodnie z wykazem asortymentowo- ilościowym (załącznik ...
None 09/05/15 16/06/15
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych różnych – zestawów zabiegowych, materiałów opatrunkowych, serwet zabiegowych/operacyjnych, mikrometody, wyrobów medycznych specjalistach okulistycznych, wyrobów medycznych do układu oddechowego, neonatologicznych, do insuflatora „Urlich”, do pompy ...
None 19/06/15 29/07/15
Poland None Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego, w ilości i o parametrach technicznych określonych w formularzu Parametry techniczne i inne wymagania - Zał. nr 2 do SIWZ- asortyment pogrupowany ...
None 22/01/11 01/03/11
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Materiały medyczne
Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem i wyposażeniem wraz z dostawą materiałów zużywalnych kompatybilnych z zaoferowanym aparatem, a także dostawa haczyka ...
None 10/02/16 22/03/16
Poland WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych różnych – materiałów opatrunkowych, zgłębników żołądkowych, elektrod biernych, wyrobów medycznych do układu oddechowego dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zgodnie ...
None 18/09/15 27/10/15