Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST

( Filter by this organisation. )

Supply of Incubators and Resusitaires
Supply of a range of incubators and resusitaires together with any consumablesCPV: 33152000, 33172200.
None 19/08/08 26/09/08
Switzerland None

( Filter by this organisation. )

Ventilateurs patients destinés au service de néonatalogie du CHUV
Ventilateurs patients destinés au service de néonatalogie du CHUV Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève CPV: 33172200
None 12/02/19 26/03/19
United Kingdom UNITED LINCOLNSHIRE HOSPITALS NHS TRUST

( Filter by this organisation. )

Neonatal Equipment
Neonatal equipment comprising : neonatal ventilators and neonatal incubators.The Trust intend through this process to select equipment which will become the trust standard which will be used to complete a ...
None 12/06/06 19/07/06
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV: 1 -Aparat do diagnostyki bezdechu -33157400-9 2 -Bronchofiberoskop -33168100-6 3 -Cystoskop zabiegowy -33125000-2 4 -Defibrylator dwufazowy -33172200-8 5 -IFR aparat do pomiaru ...
93.5 million 29/08/15 06/10/15
Poland ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym (V) w ramach projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17
Przedmiotem zamówienia jest:— dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.Zamówienie zostało podzielone na 6 części.Kod główny ...
580,525 11/09/20 15/10/20
Poland WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ

( Filter by this organisation. )

Zakup 10 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk ambulansów drogowych wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został wzorze projektowanych postanowieniach umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik:a) (Część 1 ...
None 26/07/21 23/08/21