Showing tender results for 33140000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-12-01

Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom H & S TAYSIDE LTD NHS Scotland Bowel Screening FIT Kits, Distribution and Analysers
Tenders are invited from suitably qualified Contractors who wish to participate in a competition for the appointment of a single vendor agreement as part of the delivery of the Scottish ...
None 05/11/20 15/12/20
Poland ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, drobnego sprzętu medycznego, materiałów stomatologicznych.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów opatrunkowych do Apteki Zakładowej – Okręgowej Aresztu Śledczego w Szczecinie. 33631600-8, ...
None 11/11/20 14/12/20
Poland 4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem ...
Tytuł: Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem 2 systemów do elektroanatomicznego mapowania serca, 3 programatorów do kardiowerterów/stymulatorów oraz generatora RF wraz z pompą irygacyjną do ...
None 17/11/20 18/12/20