Showing tender results for 33140000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-09-23

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej i Zakładu Endoskopii Zabiegowej
Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej i Zakładu Endoskopii Zabiegowej wg pakietów 1 - 6Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ. Kody CPV: 33140000-3; 33141000-0 ...
None 28/08/20 02/10/20
Greece ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΛΑΜΊΑΣ Προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν., προϋπολογισμού 239 953,25 EUR με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον έτος, συνολικού προϋπολογισμού 479 906,50 EUR με ΦΠΑ.
Προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν. (CPV: 33692000-7, 33100000-1, 33140000-3, 33181200-4), προϋπολογισθείσας δαπάνης 239 953,25 EUR με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479 906,50 EUR ...
431,925 07/09/20 13/10/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medycze.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
1.9 million 28/08/20 05/10/20
Greece 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 91649) — Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανταπόκριση στους κινδύνους της COVID-19 - ε.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας, για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης:Υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού· ...
596,347 09/09/20 24/09/20
Greece ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΛΑΜΊΑΣ Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού.
Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού (CPV: 33140000-3, 19640000-4, 19640000-4, 33100000-1, 33122000-1, 33170000-2, 33181200-4, 33793000-5), προϋπολογισθείσας δαπάνης 418 800,69 EUR με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής ...
682,560 07/09/20 12/10/20
Poland ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym (V) w ramach projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17
Przedmiotem zamówienia jest:— dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.Zamówienie zostało podzielone na 6 części.Kod główny ...
580,525 11/09/20 15/10/20
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckich
Przedmiot zamówienia obejmuje 10 zadań:— zadanie nr 1 – dost. mebli dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 39130000-2,— zadanie nr 2 – dost. wyposażenia dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV ...
539,502 15/09/20 16/10/20
Romania INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. C.C. ILIESCU” Achiziție pansamente și consumabile medicale
Nr. Lot Denumire1 Campuri de incizie impregnate cu iod si neimpregnate 33140000-3 cantitati cel mai mic contract subsecvent 60 buc cantitati cel mai mare contract subsecvent 2880 buc valoare cel ...
5.1 million 18/09/20 21/10/20