Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN None enddate Close date is after 2020-07-14

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łęcznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu w podziale na 12 zestawów. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr ...
None 12/06/20 17/07/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej (CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne). Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakiety):— pakiet 1: unity stomatologiczne (typ I, II, ...
None 19/06/20 23/07/20
Romania SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI Achiziția publică de furnizare de echipamente medicale în cadrul proiectului „Inițiative comune pentru dezvoltarea sănătății și sustenabilitate în zona Sighetu Marmației-Rakhiv” cod proiect: HUSKROUA 1702/106, prin Programul de Cooperare Transforntalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene
Prezentul proiect are ca obiect achizitionarea de aparatura si echipamente medicale pentru sectiile institutiei sanitare; Obiect principal-codul CPV:33100000-1-Echipamente medicale(Rev.2), prin incheierea unui contract de furnizare produse.Echipamentele care se vor achizitiona ...
1.8 million 08/07/20 10/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatury naukowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK w Kielcach. Cz. I: Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SOR 1 szt.; zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (karetka) 1 szt; ...
None 08/07/20 17/08/20
Netherlands AXIRA Raamovereenkomst levering, onderhoud en service van hartbewakingsmonitoren
Axira is een coöperatie, een samenwerkingsverband. Van de leden, voor de leden, door de leden. De deelnemers in de coöperatie zijn volledig zelfstandig, maar werken samen daar waar dat slim ...
None 03/07/20 16/09/20