Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O None value Close date is after 2020-08-07

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatury naukowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZEBRZESZYNIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie ...
None 17/07/20 24/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatu do karboksyterapii
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do karboksyterapii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w ilości 1 szt. Kod CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne. Wykonawca zobowiązany będzie do:1. ...
None 22/07/20 24/08/20
Poland AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Dostawa sprzętu naukowo-badawczego, tj. podoskopu diagnostycznego – z dodatkową kamerką full HD do archiwizacji wyników badań stóp; zestawu Videografia (Video Pack – Videography 1–4 Cam) – ...
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu naukowo-badawczego, tj.:— podoskopu diagnostycznego – z dodatkową kamerką full HD do archiwizacji wyników badań stóp,— zestawu Videografia (Video Pack – Videography 1–4 Cam) – ...
None 13/07/20 13/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa urządzeń medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: cz. I: 1. lampa operacyjna – 1 ...
None 15/07/20 21/08/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specj. usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza"
1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha ...
None 27/07/20 27/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK w Kielcach. Cz. I: Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SOR 1 szt.; zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (karetka) 1 szt; ...
None 08/07/20 17/08/20