Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O Exact buyer name UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Close date is after 2020-08-15

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatu do karboksyterapii
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do karboksyterapii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w ilości 1 szt. Kod CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne. Wykonawca zobowiązany będzie do:1. ...
None 22/07/20 24/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK w Kielcach. Cz. I: Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SOR 1 szt.; zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (karetka) 1 szt; ...
None 08/07/20 17/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa urządzeń medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: cz. I: 1. lampa operacyjna – 1 ...
None 15/07/20 21/08/20