Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O Close date is after 2020-07-14

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatury naukowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK w Kielcach. Cz. I: Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SOR 1 szt.; zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (karetka) 1 szt; ...
None 08/07/20 17/08/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej (CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne). Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakiety):— pakiet 1: unity stomatologiczne (typ I, II, ...
None 19/06/20 23/07/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łęcznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu w podziale na 12 zestawów. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr ...
None 12/06/20 17/07/20