Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Buyer matches SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI None value Close date is after 2020-10-28

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Zakup i dostawy sprzętu do zabiegów implantacji układów stymulujących serce, kardiowerterów-defibrylatorów oraz sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do zabiegów implantacji układów stymulujących serce, kardiowerterów-defibrylatorów oraz sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 5 do ...
None 13/10/20 16/11/20