Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-08-05

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatury naukowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu ...
None 08/07/20 11/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa aparatu do karboksyterapii
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do karboksyterapii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w ilości 1 szt. Kod CPV:33100000-1 Urządzenia medyczne. Wykonawca zobowiązany będzie do:1. ...
None 22/07/20 24/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZEBRZESZYNIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji sprzętu. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie ...
None 17/07/20 24/08/20
Spain DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN — DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Sistema Dinámico de Adquisición para la homologación del suministro de equipamiento de seguridad y protección personal para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes adheridos
SDA (Sistema Dinámico de Adquisición) homologación del suministro de equipamiento de seguridad y protección personal para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes adheridos:— categoría número 1. ...
2.8 million 14/07/20 10/07/21
Netherlands AXIRA Raamovereenkomst levering, onderhoud en service van hartbewakingsmonitoren
Axira is een coöperatie, een samenwerkingsverband. Van de leden, voor de leden, door de leden. De deelnemers in de coöperatie zijn volledig zelfstandig, maar werken samen daar waar dat slim ...
None 03/07/20 16/09/20
None None Supply of Medical Equipment
Supply of Medical Equipment August 3, 2020 Type of document: Contract Notice Country: Slovakia 1. Title: SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT 2. Awarding Authority: SHSKUK – Kosovo Univeristy clinicak hospital service, ...
None 03/08/20 27/08/20
Poland AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Dostawa sprzętu naukowo-badawczego, tj. podoskopu diagnostycznego – z dodatkową kamerką full HD do archiwizacji wyników badań stóp; zestawu Videografia (Video Pack – Videography 1–4 Cam) – ...
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu naukowo-badawczego, tj.:— podoskopu diagnostycznego – z dodatkową kamerką full HD do archiwizacji wyników badań stóp,— zestawu Videografia (Video Pack – Videography 1–4 Cam) – ...
None 13/07/20 13/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjenta
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatorów dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK w Kielcach. Cz. I: Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SOR 1 szt.; zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (karetka) 1 szt; ...
None 08/07/20 17/08/20
Poland UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa urządzeń medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: cz. I: 1. lampa operacyjna – 1 ...
None 15/07/20 21/08/20
None None Platelet Pooling Set – Exporting Opportunity
Platelet Pooling Set – Exporting Opportunity July 17, 2020 Type of document: Contract Notice Country: United Kingdom 1. Title: PLATELET POOLING SET – EXPORTING OPPORTUNITY 2. Awarding Authority: Secretary of ...
None 17/07/20 07/08/20