Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-06-02

Showing 5 results

Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom V FORMATION SCOTLAND LIMITED C001820 - Supply and Delivery of Portable Phantom Heads and Accessories
Supply and Delivery of Portable Phantom Heads and Accessories to fix to Dental Chair. CPV: 33100000, 33100000, 39162000, 33130000.
None 20/05/20 10/06/20
Poland SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów s...
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych na potrzeby Centralnej ...
None 08/05/20 16/06/20
Poland SZPITALE TCZEWSKIE S.A. Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego
Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.Zamawiający do ...
None 19/05/20 26/06/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa mammografu i głowicy wolumetrycznej wraz z oprogramowaniem 3D / 4D
Przedmiotem zamówienia jest:— pakiet 1: dostawa mammografu – realizowana w ramach „Doposażenia w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii – Copernicus PL sp. z o.o. (CPV: 33111650-2),— pakiet 2: dostawa głowicy ...
None 07/05/20 10/06/20
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O. Dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczenia pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. (CPV: 33100000-1, 33115000-9, 45215140-2). Modernizacja pracowni TK obejmuje: ...
None 30/04/20 04/06/20