Showing tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2021-01-24

Country Buyer Title / description Value Published Due
United Kingdom NHS GOLDEN JUBILEE NHS Golden Jubilee Cardiac Perfusion Equipment and Associated Consumables
NHS Golden Jubilee’s Cardiac Perfusion Department has the requirement for the supply of equipment and associated consumables, which have been divided into 2 LOTS. The Contract will be let for ...
None 29/12/20 03/02/21
United Kingdom SCOTTISH NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE Bacterial Monitoring
The object of the exercise is to procure replacement equipment for the automated microbial detection system of apheresis platelets, platelets in PAS, buffy coat pooled platelets in plasma, concentrated red ...
None 29/12/20 04/02/21
United Kingdom SCOTTISH NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE Apheresis Collection Systems
The Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS), Welsh Blood Service (WBS), Northern Ireland Blood Transfusion Service (NIBTS) and Irish Blood Transfusion Service (IBTS) requires Apheresis Collection Systems providing the Authorities ...
None 21/12/20 29/01/21
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Dostawa rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych
Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części - kod główny CPV 33100000-1Zadanie nr 1-Rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne, bez pudrowe (niepudrowane), jednorazoweZadanie nr 2- Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne, bez pudrowe (niepudrowane), jednorazoweZadanie nr ...
1.9 million 31/12/20 02/02/21
United Kingdom SCOTTISH NATIONAL BLOOD TRANSFUSION SERVICE Apheresis Collection Systems
The Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS), Welsh Blood Service (WBS), Northern Ireland Blood Transfusion Service (NIBTS) and Irish Blood Transfusion Service (IBTS) requires Apheresis Collection Systems providing the Authorities ...
None 24/12/20 29/01/21
Poland KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Zakup i dostawy zastawek serca oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek serca oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku Nr 5 do SIWZ (Formularz ...
None 24/12/20 29/01/21
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP-PROCUREMENT SERVICES (HOSTED BY VELINDRE UNIVERSITY NHS TRUST) Prosthetic Components and Associated Products
This procurement is for the provision of Prosthetic Components and Associated Products. this will cover the following categories: Integrated Limb System Shoulder Joints Hip Feet MP Ankle Foot/Ankle Knees Ankles ...
None 08/01/21 08/02/21
Spain DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN — DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Sistema Dinámico de Adquisición para la homologación del suministro de equipamiento de seguridad y protección personal para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes adheridos
SDA (Sistema Dinámico de Adquisición) homologación del suministro de equipamiento de seguridad y protección personal para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes adheridos:— categoría número 1. ...
2.8 million 14/07/20 10/07/21
Lithuania VIEŠOJI ĮSTAIGA CPO LT Medicininė įranga
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – įgaliotoji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsniu, pagal viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės (toliau – perkančioji organizacija) įgaliojimą atlieka medicininės įrangos ...
834,939 24/12/20 25/01/21
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łęcznej – powtórka
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z uruchomieniem w miejsce wskazane przez zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu w podziale na 4 zestawy. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w załączniku nr ...
None 15/12/20 01/02/21