Showing open and closed tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Buyer matches SZPITALE TCZEWSKIE S.A

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SZPITALE TCZEWSKIE S.A. Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Dostawa leków, materiałów szewnych, opatrunków, testów do sterylizacji, taśm i systemów ginekologicznych oraz folii operacyjnych na potrzeby Zamawiającego Kod główny: CPV 33.00.00.00-0 (Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała) ...
None 30/03/16 02/06/16
Poland SZPITALE TCZEWSKIE S.A. Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego
Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.Zamawiający do ...
None 19/05/20 26/06/20