Showing open and closed tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Buyer matches SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Główny przedmiot: 33100000-1 Urządzenia medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr ...
None 23/04/20 02/06/20
Poland SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ...
None 25/08/20 29/09/20
Poland SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów s...
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych na potrzeby Centralnej ...
None 08/05/20 16/06/20
Poland SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI Dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu AGD wraz z montażem oraz sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ...
None 04/09/20 12/10/20
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 2 zakresy: Zakres nr 1 – Respirator noworodkowy. Nazwa i kod według Wspólnego ...
18.4 million 16/11/12 04/01/13
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Monitory
Zakres nr 1 – Monitor funkcji życiowych noworodkowy. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33195100-4. Zakres nr 2 – Monitor funkcji życiowych dla dorosłych. Nazwa i kod według ...
17.0 million 21/09/12 29/10/12
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY Urządzenia elektrochirurgiczne
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie. CPV 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne; CPV 33184100-4 - Implanty chirurgiczne; CPV 33158210-7 - Stymulatory; CPV ...
None 05/10/13 13/11/13
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy drobnych sprzętów medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 9 zakresów: Zakres nr 1 – Pompy infuzyjne 1. Nazwa i kod ...
38.7 million 22/10/11 28/11/11
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy drobnych sprzętów medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 8 zakresów: Zakres nr 1 – Pompy infuzyjne torebkowe. Nazwa i kod ...
23.7 million 28/02/12 04/04/12
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckich
Przedmiot zamówienia obejmuje 10 zadań:— zadanie nr 1 – dost. mebli dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 39130000-2,— zadanie nr 2 – dost. wyposażenia dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV ...
539,502 15/09/20 16/10/20