Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń medycznych: 1) Stół operacyjny – 1 szt. 2) Lampa operacyjna dwukopułowa – 2 szt. 3) Aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt. 4) ...
165.6 million 14/11/12 20/12/12
Poland "PRO-MEDICA" W EŁKU SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z podziałem na 2 pakiety wraz z finansowaniem w formie płatności ratalnej- rozłożenie ...
None 04/04/12 09/05/12
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część ASORTYMENT CPV ...
325.4 million 04/05/13 11/06/13
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Zadanie nr 1 – w skład zamówienia wchodzi m.in.: szafka lekarska, myjnie chirurgiczne,szafka na bronchofiberoskop, szafa grzewcza, szafa systemowa, regał magazynowy. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do ...
None 19/09/17 06/10/17
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego: Zadanie nr 1 – Laparoskop 3 D – 2 kpl. Zadanie nr 2 – Zestaw do wideoendoskopii diagnostycznej Zadanie nr 3 – OCT kardiologiczne Zadanie ...
None 08/04/16 18/05/16
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie i filii w Ełku wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, ...
None 05/05/20 18/05/20
Poland 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2022
Aparat USG z trzema głowicami o zmiennej częstotliwości 2 kpl. wg Specyfikacji Technicznej. Biometr optyczny 1 kpl. wg Specyfikacji Technicznej. Gammakamera tarczycowa 1 kpl. wg Specyfikacji Technicznej. Tor wizyjny laparoskopowy ...
None 18/05/18 26/06/18
Poland 105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w załączniku ...
None 09/04/16 18/05/16
Poland 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Centrala kardiomonitoryjąca. Respirator szt 4. System infuzyjny. Łóżko do intensywnej terapii szt. 7. Zestaw wiertarek ortopedycznych. System wideoendoskopii. Aparat do analizy parametrów krytycznych. Monitor funkcji życiowych szt. 10. Fakoemulsyfikator. Defibrylator ...
None 14/04/17 25/05/17
Poland 108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu medycznego i technicznego Szpitala. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 Zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr ...
None 04/07/15 13/08/15