Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN None enddate Close date is after 2020-10-01

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Dostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
1. Przedmiotem zamówienia są: urządzenia medyczne.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33100000,3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach nr od 3a do 3n załącznika ...
None 11/09/20 14/10/20
United States DETROIT Occupational Health Services for USACE Detroit District
The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Detroit District is issuing this Request for Information (RFI) to determine a competitive basis for Occupational Health Services for district and area office ...
None 29/09/20 14/10/20
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pododdziału Geriatrii, w ilościach określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Aparat do echokardiografii ...
None 14/09/20 15/10/20
Poland „PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O. Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez ...
None 15/09/20 21/10/20
Poland POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu unijnego z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu unijnego z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...
None 23/09/20 23/10/20
Poland SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Dostawa i montaż sprzętu medycznego dla oddziałów zlokalizowanych w pawilonie dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
1) część 1 – respirator szpitalny dla oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej (1 szt.);2) część 2 – respirator stacjonarny dla sali resuscytacyjno-zabiegowej (1 szt.);3) część 3 – respirator ...
None 23/09/20 26/10/20
Poland UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Dostawa fantomów i sprzętu medycznego
Dostawa fantomów, sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji, fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego, fantom w formie torsu, ...
None 29/09/20 03/11/20
Poland CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA" SP. Z O.O. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 158 Zakresy (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne ...
1.8 million 29/09/20 04/11/20