Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-10-01

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pododdziału Geriatrii, w ilościach określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Aparat do echokardiografii ...
None 14/09/20 15/10/20
Poland LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych
Jest sprzedaż wraz z dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń medycznych typu:— zadanie nr 1: defibrylator transportowy – 4 zestawy;— zadanie nr 2: aparat EKG – 5 zestawów;— zadanie nr 3: ...
None 11/09/20 14/10/20
United States DETROIT Occupational Health Services for USACE Detroit District
The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Detroit District is issuing this Request for Information (RFI) to determine a competitive basis for Occupational Health Services for district and area office ...
None 29/09/20 14/10/20
Poland „CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów: pakiet I Urządzenie do dekontaminacji, pakiet II Respirator transportowy, urządzenie do wysokoprzepływowej terapii donosowej (HFNO) ...
518,560 28/08/20 02/10/20
Romania SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE „DR. VICTOR BABEȘ” Achiziția de reactivi de laborator COVID -19
ACHIZITIA DE REACTIVI DE LABORATOR COVID -19 8 LOTURI CONFORM ANEXA LOTURI. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de ...
18.4 million 14/09/20 12/10/20
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU Dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
I. Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 4 pakietach.Pakiet 1 - Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny ...
None 09/09/20 12/10/20
Poland PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODWA W CHEŁMIE Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ...
None 09/09/20 12/10/20
Poland CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA" SP. Z O.O. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 158 Zakresy (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne ...
1.8 million 29/09/20 04/11/20