Showing tender results for RESPIRATOR and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

None value Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-08-03

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Urządzenia medyczne 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: zamgławiacz – aparat do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń, sterylizator parowy przelotowy, defibrylatory z wyposażeniem, respiratory stacjonarne, aparat do ...
None 14/07/20 14/08/20
Poland AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali ...
None 08/07/20 10/08/20
Poland COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specj. usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza"
1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha ...
None 27/07/20 27/08/20
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
Wykonywanie usług naprawy, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego Spirometr z komputerową spirometrią i pulsoksymetrem + EKGSpirometrTerapuls Spirometr Zestaw do litotrypsji ESWL Pompy infuzyjne Szyna do ćwiczeń Artromot Centrala kardiomonitorówKardiomonitorPulsoksymetr przenośnyAparat ...
None 15/07/20 17/08/20