Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland None

( Filter by this organisation. )

System monitorowania pacjentów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu medycznego: Pakiet 1- Procesor tkankowy- 1 sztuka, Pakiet 2- Aparat do znieczulenia- 1 sztuka, Pakiet 3- Centrala do monitorowania funkcji życiowych- 1 komplet. Pakiet 4- ...
None 15/06/11 26/07/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Urządzenia do anestezji
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala (pakiet - urządzenia do terapii oddechowej) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie ...
256.9 million 02/07/11 11/08/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Pompa infuzyjna strzykawkowa; stanowisko do resuscytacji noworodka; fotel porodowy z wyposażeniem; fotel ginekologiczny z wyposażeniem; stół operacyjny z wyposażeniem; pulsoksymetr z czujnikami; myjnia do narzędzi z uzdatniaczem wody i myjnia ...
184.9 million 06/07/11 16/08/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Aparatura do wykrywania i analizy
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika: pierwszego wyposażenia w urządzenia medyczne, sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni dydaktyczno-naukowych Budynku Dydaktycznego Wydziału Pielęgniarstwa ...
None 19/07/11 25/08/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych szczegółowo opisanych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiących jej integralną część, zgrupowanych w 10 zadaniach: 1) Zadanie 1– mikrotom ...
None 21/07/11 29/08/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Pompy infuzyjne
L.p. Nazwa Ilość 1 Krzesło transportowe składane 10 2 Ssak akumulatorowy sieciowy 10 3 Ssak nożny 33 4 Respirator reanimacyjny - transportowy 16 5 Respirator reanimacyjny - transportowy 18 6 ...
None 30/07/11 05/09/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej, wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych, która stanowić będzie wyposażenie Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się ...
120.0 million 06/08/11 12/09/11
Ireland HEALTH SERVICE EXECUTIVE (HSE)

( Filter by this organisation. )

medical consumables
Disposable surgical attire. Including all types of single use, nurses caps, surgeon caps, surgeon hoods to keep hair and scalp covered also single use or reusable eye protection to protect ...
3.0 million 09/08/11 14/09/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Aparatura rentgenowska
Dostawa sprzętu medycznego jak poniżej: Część I. Aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy (rok produkcji 2011) – 1 szt. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej ...
None 12/08/11 20/09/11
Poland None

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń medycznych na Blok Operacyjny, Pooperacyjny oraz OIOM dla pacjentów dorosłych. Zamówienie podzielone jest na 6 zakresów: — zakres nr 1 – Aparaty do znieczulenia z monitorem ...
65.4 million 25/08/11 28/09/11