Showing tender results for C , 19 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Buyer matches POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY Filter tenders by OPEN Close date is after 2020-08-08

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SKARB PAŃSTWA PGL LP NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działce oznaczonej numerem 1 obr. nr 3 Głuszyca w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni cieku bez nazwy – Powrót Smoka (...)”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działce oznaczonej numerem 1 obr. nr 3 Głuszyca” w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe ...
257,486 04/08/20 04/09/20