Dostawa sprzętu medycznego – 3 pakiety w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

Closed 30 days ago

SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU
Date published
Closed 46 days ago
Deadline
Closed 30 days ago
Categories
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Contact
Monika Standerska
Email
zampub@szpitalzawiercie.pl
Tel
+48 326740361
Address
ul. Miodowa 14
Zawiercie
42-400
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-492974-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – 3 pakiety w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:Pakiet 1:— 1a – respirator – 1 szt.,— 1b – respirator z funkcją regulacji stężenia tlenu – 2 szt.Pakiet 2:— aparat do znieczulenia – 2 szt.,Pakiet 3:— monitor do badań zwiotczenia – szt. 2.Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
1a – respirator – 1 szt., 1b – respirator z funkcją regulacji stężenia tlenu – 2 szt., zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Aparat do znieczulenia – 2 szt. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Monitor do badań zwiotczenia – szt. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network