RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonach: 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania

Closed 24 days ago

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE
Date published
Closed 38 days ago
Deadline
Closed 24 days ago
Categories
90630000 - Ice-clearing services

Contact
Jolanta Śnieg
Email
rdw.chelm@zdw.lublin.pl
Tel
+48 825603123
Address
ul. Lwowska 24
Chełm
22-100
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-438927-2020
Description

„RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania.”A. Obwodu Drogowego w Chełmie— nr 812 odc. Łowcza –Chełm -Krasnystaw— nr 839 Cyców –Siedliszcze –Marynin -Rejowiec— nr 843 odc. Chełm-KraśniczynB. Obwodu Drogowego w Krzczonowie— nr 842 odc. Wysokie-Krasnystaw— nr 829 odc. Łęczna - Biskupice
Zadanie 1 - Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania— przy drodze wojewódzkiej nr 812 w m. Siennica NadolnaOd km 145+200 do km 145+997 str. prawaOd km 145+993 do km 146+240 str. lewaOd km 147+640 do km 149+275 str. Prawa— przy drodze wojewódzkiej nr 842 w m. KrasnystawOd km 66+600 do km 67+000 str. lewaOd km 66+600 do km 57+000 str. prawaOdśnieżanie i posypywanie chodników - praca - 300 godzinZamówienie dotyczy:a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem. Zadanie 2 - Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania— przy drodze wojewódzkiej nr 812 w m. Rudka i HorodyszczeOd km 118+330 do km 120+517 str. prawaOd km 122+146 do km 123+530 str. Lewa— przy drodze wojewódzkiej nr 843 w m. PokrówkaOd km 1+552 do km 3+850 str. prawaOd km 1+900 do km 2+290 str. Lewa— przy drodze wojewódzkiej nr 839 w m. Siedliszcze, Pawłów, Rejowiec Fab, RejowiecOd km 13+500 do km 15+853 str. prawaOd km 19+400 do km 20+270 str. lewaOd km 19+700 do km 20+920 str. prawaOd km 24+000 do km 27+895 str. lewaOd km 27+380 do km 27+895 str. prawaOdśnieżanie i posypywanie chodników - praca - 350 godzinZamówienie dotyczy:a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem. Zadanie 3 - Usługi zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania— przy drodze wojewódzkiej nr 829 w m. ŁęcznaOd km 22+110 do km 22+750 str. prawaOd km 22+110 do km 22+180 str. lewaOdśnieżanie i posypywanie chodników - praca - 150 godzinZamówienie dotyczy:a) zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.b) utrzymania w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października, kolejno w latach 2020, 2021 i 2022 do zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, tj. do dnia 30 kwietnia kolejno w latach 2021, 2022, 2023.c) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz niezwłocznego przekazywania przez obsługę sprzętu tym osobom informacji o:• aktualnym stanie przejezdności dróg,• czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg,• zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,• innych zdarzeniach zauważonych na drodze.d) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych zamówieniem.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin