Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckich

Closed 13 days ago

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
Value
540k PLN
Date published
Closed 44 days ago
Deadline
Closed 13 days ago
Categories
33140000 - Medical consumables

Contact
zespół ds. zamówień publiczych
Email
zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Tel
+48 184436635
Address
ul. Młyńska 10
Nowy Sącz
33-300
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-431715-2020
Description

Przedmiot zamówienia obejmuje 10 zadań:— zadanie nr 1 – dost. mebli dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 39130000-2,— zadanie nr 2 – dost. wyposażenia dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 33192000-2,— zadanie nr 3 – dost. sprzętu medycznego i pomp infuzyjnych dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 33100000-1, 33194110-0,— zadanie nr 4 – dost. sprzętu do rehabilitacji dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 33100000-1,— zadanie nr 5 – dost. sprzętu i aparatury medycznej dla oddz. Geriatrii i Rehabil. CPV 33100000-1, 33140000-3,— zadanie nr 6 – dost. aparatu USG dla oddz. Geriatrii CPV - 33112200-0,— zadanie nr 7 – dost. dozowników dla oddz. Geriatrii, Rehabil., Psych. i Pulmonol. CPV 39831700-3,— zadanie 8 – dost. rolet okiennych dla oddz. Geriatrycznego i Psychiatrycznego CPV 39515400-9,— zadanie 9 – dost. sprzętu biurowego dla oddz. Psych., Geriatrii. i Rehabil. CPV 30200000-1, 30.23.21,— zadanie 10 – dost. aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddz. Pulmonol. CPV 33100000-1.
Zadanie nr 1 – dostawa mebli dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacji. Zadanie nr 2 – dostawa wyposażenia dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacji. Zadanie nr 3 – dostawa sprzętu medycznego i pomp infuzyjnych dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacji. Zadanie nr 4 – dostawa sprzętu do rehabilitacji dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacyjnego. Zadanie nr 5 – dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału Geriatrii i Rehabilitacyjnego. Zadanie nr 6 – dostawa aparatu USG dla oddziału Geriatrii. Zadanie nr 7 – dostawa dozowników dla oddziału Geriatrii, Rehabilitacyjnego, Psychiatrycznego i Pulmonologicznego. Zadanie nr 8 – dostawa rolet okiennych dla Oddziału Geriatrycznego i Psychiatrycznego. Zadanie nr 9 – dostawa sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego. Zadanie nr 10 – dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji płuc dla Oddziału Pulmonologicznego.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin