Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”

Closed 6 days ago

„PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O.
Date published
Closed 42 days ago
Deadline
Closed 6 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Małgorzata Kulbacka
Email
przetargi@szpital.elk.pl
Tel
+48 876219576
Address
ul. Baranki 24
Ełk
19-300
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-431711-2020
Description

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020", na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., których szczegółowy opis i ilości zostały przedstawione w załącznikach od Załącznika nr 1 (1) do Załącznika nr 1 (20) do SIWZ – tj. Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia – znak sprawy 2821/2020.
Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 2 szt. Pakiet 2 – Aparat przewoźny RTG – 1 szt. Pakiet 3 – Defibrylator – 3 szt. Pakiet 4 – Echokardiograf typ I – 1 szt. Pakiet 5 – Gastroskop – 2 szt. Pakiet 6 – Inkubator typ I – 2 szt. Pakiet 7 – Kardiomonitor – 8 szt. Pakiet 8 – USG typ I – 1 szt. Pakiet 9 – Myjnia do endoskopów typ II – 1 szt. Pakiet 10 – Respirator typ I – 7 szt. Pakiet 11 – Respirator typ II – 2 szt. Pakiet 12 – USG typ II – 1 szt. Pakiet 13 – Zestaw do Artroskopii – 1 szt. Pakiet 14 – Zestaw do laparoskopii – 1 szt. Pakiet 15 – Zestaw do testu wysiłkowego – 1 szt. Pakiet 16 – USG typ III – 1 szt. Pakiet 17 – Stanowisko do resuscytacji – 1 szt. Pakiet 18 – Echokardiograf typ II – 1 szt. Pakiet 19 – Inkubator typ II – 1 szt. Pakiet 20 – Myjnia do endoskopów typ I – 1 szt.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin