Dostarczenie sprzętu medycznego

Closed 11 days ago

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
Date published
Closed 42 days ago
Deadline
Closed 11 days ago
Categories
33190000 - Miscellaneous medical devices and products

Contact
Alicja Dudzińska
Email
adudzinska@rydygierkrakow.pl
Tel
+48 126468207
Address
os. Złotej Jesieni 1
Kraków
31-826
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-429449-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A–1B do nin. specyfikacji.2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A (pakiet 1) / załącznik nr 3B (pakiet 2) do SIWZ.Wymagany termin i warunki realizacji zamówienia1. Termin dostawy:— pakiet 1: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,— pakiet 2: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.2. Dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1.
PRZEDMIOT PRZETARGU: Materac przeciwodleżynowy samoregulujący – 3 szt.PRODUCENT: _________________ MODEL: ____________ TYP: ___________________Rok produkcji:Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Parametr oferowany1. Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 Tak2. Automatycznie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta Tak3. Nie wymaga pompy oraz zasilania elektrycznego Tak4. Do położenia bezpośrednia na łóżku Tak5. Profilaktyka i leczenie odleżyn wg 4 stopniowej skali do 4 stopnia włącznie (dołączyć raport z testu lub certyfikat w języku polskim wydany przez akredytowane laboratorium) Tak6. Wysokość min. 15 cm Tak7. Udźwig min. 200 kg Tak8. Pokrowiec paroprzepuszczalny, Tak9. Możliwość dezynfekcji i prania pokrowca w temp. min 95 o C Tak10. Materac Zachowuje sprężystość na łóżku z regulacją leża TakWymagania dodatkowe11. Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE Tak12. Gwarancja min. 24 miesięcy Tak 24 miesiące – 0 pkt.36 miesięcy – 5 pkt.48 miesięcy i więcej – 10 pkt.13. Instrukcja obsługi w j. polskim Tak14. Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji wliczone w cenę Tak15. Szkolenie w dniu dostawy zakończone wydaniem imiennych certyfikatów (do 10 osób) Tak16. Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy Tak17. Kryteria oceny:90 % najniższa cena10 % czas trwania gwarancji Tak PRZEDMIOT PRZETARGU: Narzędzia – wg listy.PRODUCENT: _________________ MODEL: ____________ TYP: ___________________Rok produkcji:Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Parametr oferowany1. Narzędzia fabrycznie nowe Tak2. Wszystkie wymienione pozycje autoklawowalne TakNarzędzia dla Oddz. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej3. Pinceta typu Wullstein, ząbki 1x2, dł. 15 cm – 18 szt. Tak4. Pinceta chirurgiczna typu Waugh, ząbki1x2, ząbkowana, dł. 20 cm – 18 szt. Tak5. Pinceta opatrunkowa, standardowa, dł. 16 cm – 2 szt. Tak6. Pinceta opatrunkowa, ząbkowana, szer. 4 mm, dł. 20 cm – 2 szt. Tak7. Nożyczki typu Joseph, zakrzywione, dł. 14 cm – 1 szt. Tak8. Nożyczki typu Walter, zagięte, dł. 10 cm – 1 szt. Tak9. Nożyczki typu Wullstein, zakrzywione, koniec: ostry/ostry, dł. 14 cm – 1 szt. Tak10. Nożyczki typu Kilner, zakrzywione, z wkładkami z węglika wolframu, koniec: ostry/ostry, dł. 13,5 cm Tak11. Kaniula zatokowa, z Luer-Lock, bez uchwytu, długo zakrzywiona, śr. Zewnętrzna 1,2 mm, dł. 9 cm – 10 szt. TakNarzędzia dla Oddz. Urologii12. Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 3 szt. Tak13. Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny – 3 szt. Kompatybilny z urządzeniami produkcji Karl Storz będącymi w posiadaniu Zamawiającego Tak14. Kleszcze optyczne typu Marberger, biopsyjne, bransze krótkie, obie ruchome, do zastosowania z optyką 30o produkcji Karl Storz – 1 szt. Tak15. Kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, ząbkowane, dł. 38 cm – 1 szt. Tak16. Sonda ultradźwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, dł. 40 cm – 5 szt. TakWymagania dodatkowe dla całego zestawu17. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności Tak18. Gwarancja min. 24 miesiące Tak 24 miesiące – 0 pkt.36 miesięcy – 5 pkt.48 miesięcy i więcej – 10 pkt.19. Dostawa do 8 tyg. od daty zawarcia umowy Tak20. Karty katalogowe producenta poszczególnych narzędzi dołączone do oferty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. Tak21. Kryteria oceny ofert:— 90 % najniższa cena— 10 % czas trwania gwarancji Tak

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin