Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym (V) w ramach projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17

Closed 14 days ago

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Value
580k PLN
Date published
Closed 48 days ago
Deadline
Closed 14 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
Email
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel
+48 338723323
Address
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka
34-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-425308-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest:— dostawa sprzętu medycznego dla oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno-położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.Zamówienie zostało podzielone na 6 części.Kod główny CPV: 33100000-1Aparat USG – 3312100-9Inkubator – 33152000-0Stanowisko do resuscytacji – 33172200-8Lampa do fototerapii – 33140000-3Pulsoksymetr – 33195110-7Lampa zabiegowa mobilna – 33190000-8Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia i zakres zawierają załączniki nr 1a–1f do SIWZ – pakiety nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu aparatu USG o parametrach określonych w pakiecie nr 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu inkubatorów w ilości o parametrach określonych w pakiecie nr 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu stanowisk do resuscytacji noworodków w ilości o parametrach określonych w pakiecie nr 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu lampy do fototerapii o parametrach określonych w pakiecie nr 4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu pulsoksymetrów w ilościach o parametrach określonych w pakiecie nr 5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu lampy mobilnej zabiegowej o parametrach określonych w pakiecie nr 6.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin