Zakup i dostawę endoprotez i sprzętu jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej

Closed 21 days ago

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE
Value
1.5m PLN
Date published
Closed 52 days ago
Deadline
Closed 21 days ago
Categories
33183100 - Orthopaedic implants

Contact
Anna Gierasimiuk
Email
zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Tel
+48 856829242
Address
ul. doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka
17-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-417759-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa endoprotez i sprzętu jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego używanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny:33183100-7 implanty ortopedyczne;33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne.2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, bezpieczny dla pacjenta, wolny od wad fizycznych.
Endoproteza pierwotna bezcementowa i cementowa stawu biodrowego Endoproteza rewizyjna bezcementowa i cementowa stawu biodrowego Endoproteza kolana Sprzęt jednorazowego użytku do odsysania z pola operacyjnego Endoproteza antomiczna, urazowa, odwrócona stawu barkowego

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin