Odczynniki do badań serologicznych

Closed 21 days ago

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
Date published
Closed 59 days ago
Deadline
Closed 21 days ago
Categories
33696100 - Blood-grouping reagents

Contact
Anna Majewska
Email
krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
Tel
+48 523228636
Address
ul. Markwarta 8
Bydgoszcz
85-015
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-402937-2020
Description

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań serologicznych.4.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części zwane dalej „pakietami”.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i/lub 2A, i/lub 2B do SIWZ.
Odczynniki do badań serologicznych:
1 odczynnik monoklonalny anty-A-klon I 250 ml;
2 odczynnik monoklonalny anty-A-klon II 250 ml;
3 odczynnik monoklonalny anty-B-klon I 200 ml;
4 odczynnik monoklonalny anty-B-klon II 250 ml;
5 odczynnik monoklonalny anty-c 50 ml;
6 odczynnik monoklonalny anty-C 100 ml;
7 odczynnik monoklonalny anty-e 100 ml;
8 odczynnik monoklonalny anty-E 100 ml;
9 odczynnik monoklonalny anty-Cw 100 ml;
10 odczynnik monoklonalny anty-A1 (dopuszcza się również anty A1 lektynę) 60 ml;
11 odczynnik monoklonalny anty -D IgM (niewykrywający antygenu D kategorii VI np. RUM) 350 ml;
12 odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG (wykrywający antygen D kategorii VI np. BLEND) 350 ml.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SIWZ.
Odczynniki do badań serologicznych:
1 odczynnik poli lub monoklonalny anty-s 200 ml;
2 odczynnik poli lub monoklonalny anty-Fya 160 ml;
3 odczynnik poli lub monoklonalny anty-Fyb 160 ml;
4 odczynnik monoklonalny anty-S 160 ml;
5 odczynnik monoklonalny anty-K 200 ml;
6 odczynnik monoklonalny anty-M 400 ml;
7 odczynnik monoklonalny anty-N 500 ml;
8 odczynnik monoklonalny anty-H 40 ml;
9 odczynnik monoklonalny anty-Jka 200 ml;
10 odczynnik monoklonalny anty-Jkb 200 ml;
11 odczynnik monoklonalny anty-P1 200 ml;
12 odczynnik monoklonalny anty-k 240 ml;
13 odczynnik monoklonalny anty Lea 240 ml;
14 odczynnik monoklonalny anty Leb 240 ml.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2A do SIWZ.
1. Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych na analizatorach Techno Twin Station będących w posiadaniu RCKiK w Bydgoszczy:1.1. grupa krwi w układzie AB0 i grupa krwi w układzie Rh w ilości niezbędnej do wykonywania min. 25 200 badań (dawcy krwi);1.2. kontrola serologiczna donacji w ilości niezbędnej do przeprowadzenia min.1 152 badań (mikropłytki);1.3. wykrywania p/c (PTA) – w formie kart – w ilości 30 912 kart;1.4. BTA z odczynnikami antyglobulinowymi, monowalentnymi anty IgG, IgA, IgM, C3c, C3d – w formie kart – w ilości 240 kart;1.5. BTA z odczynnikiemi antyglobulinowymi, monowalentnymi anty IgG, C3d – w formie kart – w ilości 420 kart;1.6. PTA z odczynnikiem monowalentnym (IgG) – w formie kart - w ilości 2016 kart;1.7. dla noworodków AB0 Rh AHG – w ilości 1 728 kart;1.8. wykrywania p/c w NaCl + enzym – w ilości 7 200 kart;1.9. oznaczanie fenotypów Rh i antygenu K – karty (p/c monoklonalne) – w ilości niezbędnej do wykonania minimum 1728 badań;1.10. oznaczenie fenotypów Rh i antygenu K (mikropłytki) w ilości niezbędnej do przeprowadzenia minimum 768 badań;1.11. wykrywanie odmian antygenu D w PTA – Anty-D ID-DiaClon anty-d weryfication of weak D 200 ml;1.12. oznaczanie grup krwi układu AB0 i Rh z podwójnym oznaczeniem antygenu D DiaClon AB0/D (DVI+, DVI-) w ilości 1152 kart;1.13. kontrola serologiczna biorców w ilości niezbędnej do przeprowadzenia min. 8 064 badań (mikrokarty);1.14. kontrola serologiczna donacji w ilości niezbędnej do przeprowadzenia min. 26 880 badań (mikrokarty);1.15. oznaczanie fenotypów Rh wraz z antygenem Cʷ i antygenu K z układu Kell – karty (p/c. monoklonalne) w ilości niezbędnej do wykonania min.19 440 badań (mikrokarty).2. Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne w tym między innymi:2.9. krwinki wzorcowe do grup AB0 (dawcy krwi) – w ilości 7 zestawów w jednej dostawie (przez 26 mies. po 7 zestawów);2.10. krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał (dawcy krwi) – w ilości 4 opakowania w jednej dostawie (przez 26 mies. po 4 zestawy;2.11. krwinki do identyfikacji p/ciał, panel 11 krwinkowy (11 x 4 ml) – w ilości 130 zestawów, średnio 5 zestawów na miesiąc;2.12. krwinki do identyfikacji p/ciał, panel 11 krwinek papainowych do testu enzymatycznego (11 x 4 ml) – w ilości 78 zestawów, 3 zestawy na miesiąc;2.13. krwinki do wykrywania p/ciał, ID-DiaCell I, II, III P (panel 3 x 10 ml) – w ilości 26 zestawów, 1 zestaw na miesiąc;2.14. krwinki do wykrywania p/ciał, ID-DiaCell I, II, III (panel 3 x 10 ml) – w ilości 78 zestawów, 3 zestawy na miesiąc;2.15. zestawy do codziennej kontroli jakości odczynników – w ilości 4 zestawów w dostawie, (26 dostaw po 4 zestawy);2.16. zestawy do codziennej kontroli jakości anti-D for weak D confirmation – w ilości 4 zestawów w dostawie (26 dostaw po 4 zestawy);2.17. karty kontrolne do oznaczania fenotypów Rh wraz z antygenem Cʷ i antygenu K z układu Kell-Control Card A – w ilości 60 sztuk;2.18. odczynnik LISS – w ilości 20 litrów, a`500 ml (40 opakowań po 500 ml);2.19. bromelina – w ilości 7 litrów, a`500 ml (14 opakowań po 500 ml);2.20. sól płucząca – dwa rodzaje w łącznej ilości 10 opakowań (A-6, B-4);2.21. odczynnik LISS – w ilości 40 opakowań (wielkość opakowania jednostkowego: 10 x 60 x 0,7 ml);2.22. środek odkażający do analizatora NaOH – w ilości 5 opakowań (wielkość opakowania 10 x 1 litr);2.23. płyn systemowy Wash solution A concentrat 30 opakowań (wielkość opakowania 10 x 100 ml);2.24. płyn do konserwacji Microside SQ – 250 ml (wielkość opakowania 1 x 250 ml);2.25. środek do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni Aerodesin 2000 – 2 000 ml;2.26. zestaw do kwaśnej elucji przeciwciał związanych z krwinkami (metoda z kwaśną glicyną i EDTA-Na2) – w ilości 4 zestawy;2.27. zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości QC Survey Basic w ilości 8 zestawów;2.28. zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości QC Survey Advanced w ilości 8 zestawów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2B do SIWZ.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin