Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Closed 30 days ago

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Date published
Closed 65 days ago
Deadline
Closed 30 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Tomasz Turajski
Email
zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Tel
+48 2228323
Address
ul. św. Jana 9
Gniezno
62-200
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-398169-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w sposób wskazany przez Zamawiającego.2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Główny przedmiot: 33100000-1 – Urządzenia medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2a do SIWZ.4. Przedmiotowe ilości sprzętu medycznego zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej – szt. 1 Wózek do transportu pacjentów – szt. 2

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin