Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa

Closes in 2 days

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
Date published
Closed 31 days ago
Deadline
Closes in 2 days
Categories
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Contact
samodzielna sekcja zamówień publicznych
Email
aleksandra.bojarska@awf.edu.pl
Tel
+48 228641875
Address
ul. Marymoncka 34
Warszawa
00-968
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-318741-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach realizowanego projektu: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój; Oś priorytetowa V, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Ssak elektryczny – 2 szt., aparat EKG – 1 szt. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – 1 szt., zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 2 szt. Respirator – 1 szt. Defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt., defibrylator – 1 szt. Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt., łózko ortopedyczne – 1 szt., łóżko specjalistyczne szpitalne z przechyłami bocznymi – 1 szt. Łóżko pacjenta domowe – 1 szt., szafka przyłóżkowa – 1 szt. Kozetka – 1 szt., stanowisko do iniekcji – 1 szt., wózek transportowy – 1 szt., wózek inwalidzki – 1 szt. Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 szt. Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 kpl. Zestaw do pielęgnacji i higieny pacjentów.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin