Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Closes in 2 days

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
Date published
Closed 32 days ago
Deadline
Closes in 2 days
Categories
30200000 - Computer equipment and supplies

Contact
Renata Chlewicka
Email
rchlewicka@ank.gov.pl
Tel
+48 124224094
Address
ul. Sienna 16
Kraków
30-960
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-318738-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.plPrzedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.Część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne).Część 2 zamówienia – skanery wielkoformatowe.Część 3 zamówienia – serwery.
Dostawa obejmuje:Monitor do komputerów:— monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk,— monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk,— monitor graficzny – 1 sztuka;Stacje robocze:— komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk,— pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1),— zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1),— komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki,— komputer graficzny – 3 sztuki,— notebook –11 sztuk,— listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk,— listwa zasilająca – 12 sztuk,— oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji;Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:— drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk,— drukarki do etykiet – 2 sztuki,— urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki,— urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki;Skanery dokumentów:— skaner płaski A3 – 4 sztuki,— skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka,— skaner do fotografii A3 – 1 sztuka;Urządzenia multimedialne:— monitor prezentacyjny – 3 sztuki,— statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 sztuki,— stół multimedialny – 3 sztuki,— kiosk multimedialny – 2 sztuki;Oprogramowanie:— oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk,— oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka;Zasilanie awaryjne:— zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk;Akcesoria komputerowe:— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 1,0 m – 25 sztuk,— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 2,0 m – 100 sztuk,— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 3,0 m – 100 sztuk,— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 5,0 m – 100 sztuk,— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 7,0 m – 50 sztuk,— patchcord kat. 6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk,— zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk,— klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki,— zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk,— klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki,— słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk,— głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk,— głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk,— pendrive – 8 sztuk,— dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki,— dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki,— kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka;Narzędzia IT:— zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych,— narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych,— zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych,— zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych,— tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE,— tester kabli i sieci LAN.Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji. Dostawa obejmuje:1. Skanery dziełowe— skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,— skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,— skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map;2. Wyposażenie dodatkowe— stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3 – 3 szt.,— monitor do stacji graficznej – 3 szt.,— spektrofotometr – 1 szt.Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Dostawa obejmuje:— serwer Rack – 4 sztuki,— serwery NAS,— serwer NAS typ 1 – 8 sztuk,— dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń serwer NAS typ 1),— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń serwer NAS typ 1),— serwer NAS typ 2 – 3 sztuki,— dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń serwer NAS typ 2),— dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń serwer NAS typ 2),— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia serwer NAS typ 2) 35;Oprogramowanie:— system operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk,— oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory),— urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka.Wymagania dotyczące wdrożeniaWykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:a) zakres rozwiązania;b) opis architektury;c) opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej, w tym co najmniej:• topologię połączeń,• komponenty użyte do budowy rozwiązania;d) adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym);e) opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury;f) opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania;g) listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2–3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP kat. 6A (10 Gbit – 500 MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat. 7 (1 000 MHz).Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora która powinna zawierać co najmniej:a) procedury instalacji i konfiguracji;b) procedury działań administracyjnych;c) procedury uruchomienia środowiska po awarii;d) procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu;e) procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin