Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania

Closed 113 days ago

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z UPOWAŻNIENIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Date published
Closed 149 days ago
Deadline
Closed 113 days ago
Categories
90620000 - Snow-clearing services

Contact
w spr. przedm. zam.: zad. nr 1, 2 i 3–H. Płotek, tel. +48 774052590, zad. nr 4, 5 i 6–M. Kręcichwost, tel. +48 774004705, zad. nr 7, 8 i 9–T. Sosnowski, tel. +48 343509192, w godz. 07.00–15.00; w spr. proc. przetarg.: B. Różycki, J. Kotyś-Bęben–Wydz. Zam. Publ., tel. +48 774591828, 4591832, w godz. 07.00–15.00
Email
przetargi@zdw.opole.pl
Tel
+48 774591800
Address
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-313504-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeni. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na 9 zadań
1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 (Kędzierzyn-Koźle) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, standard III – km 0+000–20+693, długości 20,693 km,b) nr 418 Reńska Wieś – Kędzierzyn-Koźle, standard IV – km 1+700–3+558, długości 1,858 km,c) nr 423 odcinek Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle, standard III – km 29+715–49+629, długości 19,914 km,d) nr 425 Bierawa – Rudy, standard IV – km 0+000–10+612, długości 10,612 km,e) nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, standard V – km 0+000–6+778, długości 6,778 km,f) nr 421 od drogi krajowej 45 – Błażejowice – Nędza, standard V – km 8+994–14,457, długości 5,463 km,g) nr 422 Błażejowice – Dziergowice, standard V – km 0+000–9+319, długości 9,319 km,h) nr 427 od drogi krajowej 45 – Zakrzów – Dzielnica, standard V – km 0+000–6+779, długości 6,779 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 81,416 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania 63,330 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:a) III standard – 40,607 km, długość odcinka do posypywania 37,403 km,b) IV standard – 14,170 km, długość odcinka do posypywania 9,758 km,c) V standard – 28,339 km, długość odcinka do posypywania 16,169 km.Utrzymanie zimowe chodników:a) nr 408 Kędzierzyn-Koźle–Gliwice – 400 m2,b) nr 418 Reńska Wieś–Kędzierzyn-Koźle – 1.500 m2,c) nr 423 odcinek Krapkowice–Kędzierzyn-Koźle – 3.000 m2,d) nr 410 Kędzierzyn-Koźle–Brzeźce – 200 m2,e) nr 425 Bierawa–Rudy – 800 m2.Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 5.900 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 (Głubczyce) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Głubczycach, drugi plac składowy w okolicach Nowej Cerekwi lub Głogówka. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 416 odc. Głogówek-Głubczyce- –Kietrz–Gr. woj., III standard – km 15+500–61+541, długości 46,041 km,b) nr 417 Laskowice-Klisino-. Szonów–Szczyty–Gr. woj, IV standard – km 0+000–33+984, długości 33,984 km,c) nr 419 Nowa Cerekwia–Branice–Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–16+144, długości 16,144 km,d) nr 420 Kietrz–Pilszcz–Gr. Państwa, IV standard – km 0+000–14+790, długości 14,790 km,e) nr 421 Szczyty–do drogi krajowej nr 45, V standard – km 0+000–8+994, długości 8,994 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 119,803 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania 93,598 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:a) III standard – 46,041 km, długość odcinka do posypywania 35,408 km,b) IV standard – 64,918 km, długość odcinka do posypywania 51,890 km,c) V standard – 8,994 km, długość odcinka do posypywania 6,300 km.Utrzymanie zimowe chodników:a) nr 416 odcinek Głogówek–Racibórz – 10.000 m2,b) nr 417 Laskowice-Klisino-Szonów –Racibórz – 1.000 m2,c) nr 419 Nowa Cerekwia–Branice – 2.000 m2,d) nr 420 Kietrz–Pilszcz – 500 m2.Razem powierzchnia chodników do utrzymania 13.500 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 (Krapkowice) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w okolicy Krapkowic, Gogolina; drugi plac składowy w okolicy m. Dębina, lub m. Prudnik. Dysponowanie, przygotowanie placów oraz ich dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 407 Nysa-Łącznik, IV standard – km 26+826- 33+706, długości 6,880 km,b) nr 416 odcinek Krapkowice-Głogówek, III standard – km 0+000- 15+500, długości 15,500 km,c) nr 423 odcinek Opole–Krapkowice, III standard – km 15+268–29+715, długości 14,447 km,d) nr 409 odcinek Krapkowice–Gogolin, III standard – km 0+000–20,534, długości 20,534 km,e) nr 414 odcinek Winów–Lubrza-Prudnik (rondo), III standard – km 12+429–54+652, długości 42,223 km,f) nr 424 odcinek Odrowąż–Gogolin, III standard wiadukt – długości 0,445 km, V standard-długości 1,865 km 2,982–5+292, długości 2,310 km,g) nr 415 Zimnice–Krapkowice, IV standard – km 0+000–13+063, długości 13,063 km,h) nr 413 Ligota–Jaśkowice–Prószków, V standard – km 0+000–4+738, długości 4,738 km,i) nr 428 Dąbrówka–Wybłyszczów, V standard – km 0+000–0+574, długości 0,574 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,404 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania 94,257 km, w tym odcinki utrzymywane w standardach:a) III standard – 93,349 km, długość odcinka do posypywania 74,665 km,b) IV standard – 19,943 km, długość odcinka do posypywania 15,627 km,c) V standard – 7,177 km, długość odcinka do posypywania 3,965 km.Utrzymanie zimowe chodników.a) nr 407 Nysa łącznik – 500 m2,b) nr 409 odcinek Krapkowice–Gogolin – 5.500 m2,c) nr 416 odcinek Krapkowice-Głogówek – 1.500 m2d) nr 414 Winów–Prudnik – 11.000 m2,e) nr 423 odcinek Opole–Krapkowice – 6.000 m2,f) nr 415 Zimnice–Krapkowice – 500 m2,g) nr 424 odcinek Rogów Opolski–Gogolin – 500 m2.Razem powierzchnia chodników do utrzymania – 25.500 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 4 (Grodków) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Grodkowie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 385 granica państwa–Grodków–Jaczowice, km 73+610 do 100+316, standard IV,b) nr 378 Biedrzychów–Grodków, odcinek granica województwa–Grodków, km 11+405 do 21+422, standard IV,c) nr 401 Brzeg–obwodnica Grodkowa–Pakosławice, km 0+000 do 41+942, standard III,d) nr 403 Łukowice Brzeskie–Młodoszowice, odcinek obwodnica Bierzowa, km 1+105 do 3+380, standard III,e) nr 462 Stobrawa–Krzyżowice, odcinek Kopanie–Krzyżowice, km 3+600 do 17+201, standard V,f) nr 460 Kościerzyce–Kopanie, odcinek Pawłów–Kopanie, km 2+267 do 10+290, standard V,g) nr 458 Obórki- Popielów, odcinek Obórki–Lewin Brzeski, km 0+000 do 18+130, standard IV,Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 120,694 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania 56,963 km, w tym w standardach:a) III standard – 44,217 km, długość odcinków do posypywania 24,689 km,b) IV standard – 54,853 km, długość odcinka do posypywania 25,850 km,c) V standard – 21,624 km, długość odcinka do posypywania 6,424 km.Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:1) Droga nr 401:a) m. Makowice – 200,0 m2,b) m. Żłobizna – 1.790,0 m2,c) m. Krzyżowice – 1.850,0 m2,d) m. Obórki – 1.610,0 m2,e) m. Przylesie – 1.500,0 m2,f) m. Kolnica – 1.200,0 m2,g) m. Wojsław – 250,0 m2,h) m. Stary Grodków – 2.670,0 m2,i) m. Skoroszyce – 1.420,0 m2,j) m. Chróścina – 380,0 m2,2) Droga nr 462:a) m. Krzyżowice – 470,0 m2,b) m. Łosiów – 810,0 m2,c) m. Olszanka, Pogorzela – 1.560,0 m2,d) m. Kopanie – 330,0 m2,3) Droga nr 458:a) m. Jankowice Wielkie – 1.080,0 m2,b) m. Kantorowice – 690,0 m2,c) m. Ptakowice – 120,0 m2,d) m. Lewin Brzeski – 3.820,0 m2,e) m. Michałów – 1.920,0 m2,f) m. Obórki – 320,0 m2.Razem powierzchnia chodników do utrzymania 23.990,0 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 5 (Nysa) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Nysie. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 411 Nysa-Głuchołazy (droga nr 40), km 0+000 do 22+230, standard III,b) nr 489 Droga 46 (Głębinów)–Nysa–...*–droga nr 41 (Niwnica), km 0+000 do 11+216, standard III,c) nr 407 Nysa–Korfantów–Łącznik, odcinek Nysa–Korfantów–granica powiatu Nysa, km 0+000 do 21+696, standard IV,d) nr 406 Nysa–Włostowa, km 0+000 do 19+414, standard IV,e) nr 405 Niemodlin–Korfantów, km 0+000 do 18+479, standard IV,f) nr 382 Stanowice– Paczków–granica państwa, odcinek granica województwa–Paczków–granica państwa, km 71+734 do 77+716, standard IV,Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 99,017 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania – 58,500 km, w tym odcinki utrzymywaneW standardach:a) III standard – 33,446 km, długość odcinka do posypywania 26,500 km,b) IV standard – 65,571 km, długość odcinka do posypywania 32,000 km.Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:1) Droga nr 406:a) m. Jasienica Dolna – 1.060,0 m2,b) m. Piątkowice – 670,0 m2,c) m. Budzieszowice – 580,0 m2,d) m. Wierzbie – 850,0 m2,e) m. Rusocin – 1.130,0 m2,2) Droga nr 407:a) m. Korfantów – 1.980,0 m2,b) m. Kubice – 80,0 m2,c) m. Włodary – 660,0 m2,3) Droga nr 411:a) m. Nysa – 6.800,0 m2,b) m. Głuchołazy – 2 060,0 m2,c) m. Podkamień – 840,0 m2,d) m. Przełęk – 230,0 m2,e) m. Polski Świętów – 450,0 m2,f) m. Bodzanów-Głuchołazy – 1.050,0 m2,4) Droga nr 405:a) m. Niemodlin–Wydrowice – 2.400,0 m2,b) m. Małe Tułowice – 220,0 m2,c) m. Tułowice – 2.550,0 m2,d) m. Korfantów – 140,0 m2,e) m. Paczków – 3.600,0 m2,5) Droga nr 489:a) m. Nysa – 8.300,0 m2,b) m. Niwnica – 700,0 m2,Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36.350,0 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 6 (Opole) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Opolu. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 458 Obórki–Popielów, odcinek Lewin Brzeski–Popielów, km 18+130 do 30+046, standard IV,b) nr 457 Brzeg–Dobrzeń Wielki, km 0+000 do 30+903, standard IV,c) nr 459 Opole–Skorogoszcz, km 2+920 do 17+846, standard IV,d) nr 429 Wawelno–Prószków–droga nr 45, km 0+000 do 19+563, standard IV,e) nr 435 Opole–Prądy–droga nr 46, km 15+828 do 28+129, standard IV,f) nr 462 m. Stobrawa, km 0+000 do 0+350, standard V.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 89,959 km.Łączna długość odcinków dróg do posypywania 51,712 km, w tym:a) IV standard – 89,609 km, długość odcinka do posypywania 51,362 km,b) V standard – 0,350 km, długość odcinka do posypywania 0,350 km.Chodniki objęte zimowym utrzymaniem:1) Droga nr 458:a) m. Popielów – 270,0 m2,2) Droga nr 457:a) m. Popielów–Stare Siołkowice – 7.900,0 m2,b) m. Stare Kolnie – 1.810,0 m2,c) m. Stobrawa – 670,0 m2,d) m. Pisarzowice–Kościerzyce – 6.560,0 m2,e) m. Chróścice–Dobrzeń Wielki – 4.400,0 m2,3) Droga nr 459:a) m. Żelazna – 960,0 m2,4) Droga nr 462:a) m. Stobrawa – 700,0 m2,5) Droga nr 435:a) m. Mechnice, Chróścina – 4.000,0 m2,b) m. Wawelno – 400,0 m2,c) m. Prądy – 700,0 m2,6) Droga nr 429:a) m. Polska Nowa Wieś–Komprachcice–Ochodze – 6.330,0 m2,b) m. Prószków – 1.970,0 m2,Razem powierzchnia chodników do utrzymania 36.670,0 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 7 (Pokój) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy na odcinku Borki–Pokój, przy drodze wojewódzkiej nr 454. Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 454 Opole–Namysłów, od km 8+621 do km 51+281, długości 42,660 km,b) nr 451 Oleśnica–Namysłów, od km 17+950 do km 29+865, długości 11,915 km,c) nr 396 Bierutów–Oława, od km 6+457 do km 15+160, długości 8,703 km,d) nr 461 Kup–Jełowa, od km 0+000 do km 14+881, długości 14,881 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 78,159 km.W tym odcinki utrzymywane w:a) III standardzie – 42,660 km, długość odcinków do posypywania na całych ciągach 10,000 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 25,538 km,b) IV standardzie – 35,499 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 18,416 km.Łączna długość odcinków do posypywania 53,954 km.Utrzymanie zimowe chodników.a) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 m. Namysłów – długość odcinka 2,000 km,b) chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 m. Kup, str. p. – 2,030 km, m. Kup, str. l. – 1,381 km, m. Pokój str. l. – 0,350 km, m. Zieleniec, str. p. – 0,340 km, m. Zieleniec, str. l. – 0,325 km, m. Zieleniec, str. l. – 1,535 km, m. Miejsce, str. l. – 0,765 km, m. Świerczów, str. p. – 0,415 km, m. Świerczów, str. l. – 0,445 km, m. Biestrzykowice, str. p. – 0,220 km, m. Biestrzykowice, str. p. – 0,535 km, m. Jastrzębie, str. p. – 1,043 km, m. Jastrzębie, str. l. – 0,311 km,c) chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 m. Kup, str. p. – 0,210 km, m. Kup, str. l. – 1,196 kmPowierzchnia do odśnieżania – długość 13.101 m o szerokości 1,5 m – 19.651,50 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 8 (Olesno) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Oleśnie (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 901 Olesno–Zawadzkie, od km 0+000 do km 30+492, długości 30,492 km,b) nr 487 Byczyna–Olesno, od km 0+000 do km 37+663, długości 37,663 km,c) nr 494 Bierdzany–Bodzanowice, od km 0+000 do km 35+569, długości 35,569 km,d) nr 463 Bierdzany–Zawadzkie, od km 0+000 do km 38+581, długości 38,581 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 142,305 km.W tym odcinki utrzymywane w:a) III standardzie – 66,061 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 46,212 km,b) IV standardzie – 76,244 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 43,683 km,Łączna długość odcinków do posypywania 89,895 km.Utrzymanie zimowe chodników:a) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 m. Olesno ul. Dobrodzieńska, str. p. – 1,475 km, odcinek Olesno–Wachów, str. p. – 2,527 km, odcinek Olesno–Wachów, str. l. – 0,111 km, m. Kocury, str. l. – 1,000 km, odcinek Malichów–Bzionków, str. p. – 0,547 km, odcinek Malichów–Bzionków, str. l. – 0,807 km, m. Dobrodzień, str. p. – 0,055 km, str. l. – 2,700 km, obwodnica m. Dobrodzień, str. p. – 0,809 km, obwodnica m. Dobrodzień, str. l. – 0,809 km, m. Bzinica, str. p. – 0,600 km, m. Pludry, str. l. – 0,350 km, m. Pietraszów, str. p. – 0,300 km, str. l. – 0,300 km, m. Kielcza, str. p. – 0,123 km, m. Kielcza, str. l. – 0,470 km,b) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 m. Chudoba, str. l. – 0,320 km, m. Olesno, ul. Opolska, ul. Konopnickiej, ul. Częstochowska, str. p. – 3,695 km, str. l. – 2,398 km, m. Bodzanowice, str. p. – 0,090 km, m. Bodzanowice, str. l. – 0,042 km,c) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 m. Byczyna, str. l. 0,320 km, m. Olesno, ul. Małe Przedmieście, ul. Sienkiewicza, str. p. – 0,220 km, str. l. – 0,260 km,d) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 m. Dylaki, str. p. – 0,650 km, m. Ozimek, str. p. – 1,200 km, str. l. – 1,200 km, m. Krasiejów, str. p. – 2,500 km, m. Kolonowskie, str. p. – 2,643 km, m. Kolonowskie, str. l. – 1,810 km.Powierzchnia do odśnieżania – długość 30.331 m o szerokości 1,5 m – 45.496,50 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej 1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 9 (Strzelce Opolskie) jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości zimowej, na drogach wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.2. Plac składowy w Strzelcach Opolskich – (po stronie wykonawcy). Dysponowanie, przygotowanie placu oraz jego dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie środowiska należą do obowiązków wykonawcy.Drogi objęte zimowym utrzymaniem:a) nr 409 odcinek Gogolin–Strzelce Opolskie, km 20+534–42+813, długość odcinka 22,279 km,b) nr 426 Zawadzkie–Sławięcice, km 0+000– 33+558, długość odcinka 33,558 km,c) nr 901 odcinek Zawadzkie–Kielcza, km 30+492–41+744, długość odcinka 11,252 km.Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 67,089 km.W tym odcinki utrzymywane w:a) III standardzie – 67,089 km, długość odcinków do posypywania na całych ciągach 44,810 km, długość odcinków do posypywania – miejsca niebezpieczne 16,863 km.Łączna długość odcinków do posypywania – 61,673 km.Utrzymanie chodników poprzez odśnieżanie i posypywanie w miarę potrzeb.a) chodnik w ciągu drogi woj. nr 409 m. Gogolin, str. p. – 0,070 km, m. Gogolin, str. l. – 0,420 km, m. Zakrzów, str. p. – 0,050 km, str. l. – 0,050 km, m. Dąbrówka, str. p. – 0,070 km, str. l. – 0,195 km, m. Ligota Dolna, str. p. – 0,070 km, str. l. – 0,170 km, m. Niwki, str. p. – 0,200 km, str. l. – 0,120 km, m. Kalinowice, str. p. – 0,370 km, str. p. – 0,060 km, str. l. – 0,060 km, str. l. – 0,080 km, m. Kalinów, str. p. – 0,305 km, str. l. – 0,040 km, str. l. – 0,335 km, m. Rożniątów, str. p. – 0,065 km, str. l. – 0,155 km, str. l. – 0,800 km, m. Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska, str. l. 1,650 km, str. p. – 0,620 km,b) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 m. Piotrówka, po obu stronach drogi – 0,220 km, odcinek Piotrówka–Strzelce Opolskie, str. p. – 7,800 km, m. Strzelce Opolskie, str. p. – 0,629 km, str. l. – 0,469 km, ul. Parkowa, str. l. – 0,550 km, m. Zalesie Śląskie, str. p. – 0,100 km, str. l. – 0,130 km, m. Sławięcice, str. p. – 0,100 km, str. l. – 0,300 km,c) chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 m. Zawadzkie, str. p. – 0,980 km, str. l. – 2,130 km, m. Żędowice, po obu stronach drogi – 0,100 km.Razem łączna długość chodników do utrzymania – 19.463 m. Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika. Przyjęta powierzchnia utrzymania chodników – 29.194,50 m2.Ilość wykonywanego odśnieżania jest orientacyjna, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od warunków atmosferycznych (odśnieżanie chodników poza terenem zabudowanym oraz na mostach i wiaduktach).Zakłada się odśnieżanie chodnika na szerokości do 1,50 m, bez względu na szerokość chodnika.Do odśnieżania chodników należy przystąpić po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyżurnego akcji zimowej

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network