Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów, defibrylatorów oraz videolaryngoskopu na potrzeby SOR w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo

Closed 12 days ago

SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.
Date published
Closed 51 days ago
Deadline
Closed 12 days ago
Categories
33157400 - Medical breathing devices

Contact
Beata Martyn-Mrozowska
Email
zp@szpitalepomorskie.eu
Tel
+48 587260467
Address
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-294606-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby SOR o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ:— zadanie nr 1 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 4 szt., — zadanie nr 2 – respirator transportowy – 2 szt., — zadanie nr 3 – respirator dla dorosłych – 2 szt., — zadanie nr 4 – respirator noworodkowy – 1 szt., — zadanie nr 5 – defibrylator – 6 szt., — zadanie nr 6 – videolaryngoskop – 1 szt.Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia wymienionego powyżej.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa czterech sztuk urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa dwóch sztuk respiratora transportowego dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa dwóch sztuk respiratora dla dorosłych dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednej sztuki respiratora noworodkowego dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sześciu sztuk defibrylatora dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednej sztuki videolaryngoskopu dla SOR w Gdyni o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin