Dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)

Closed 12 days ago

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Value
3.8m PLN
Date published
Closed 46 days ago
Deadline
Closed 12 days ago
Categories
33696500 - Laboratory reagents

Contact
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20 A, 31-501 Kraków
Email
dobochenek@su.krakow.pl
Tel
+48 124247046
Address
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-286006-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody (3 sztuki). Zamówienie zostało podzielone na 2 części:W części 1 przedmiotem zamówienia jest: — pozycja A: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (3 sztuki) i stacją uzdatniania wody (2 sztuki),— pozycja B: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (2 sztuki) i stacją uzdatniania wody (1 sztuka). W części 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych (Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków budynek D II piętro).
W części 1 przedmiotem zamówienia jest: Pozycja A: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (3 sztuki) i stacją uzdatniania wody (2 sztuki) dla Zakładu Diagnostyki NSSU ul. M.Jakubowskiego 2 Kraków, Zakładu Diagnostyki ul. Kopernika 15b, Kraków: 1. PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną)-235000 ozn.;2. APTT -215000 ozn.;3. Fibrynogen-38000;4. D-Dimer-25000 ozn.;5. TT (czas trombinowy)-500 ozn.;6. Antytrombina -aktywność (test przesiewowy bazujący na Fxa)-5000 ozn.;7. Białko C -aktywność (met. chromogenna)-4000 ozn.;8. C1-Inhibitor- aktywność (met. chromogenna)-700 ozn.;9. Czynnik VIII-150 ozn.;10. Anty Xa-150 ozn.;11. Fibrynogen -antygen-100 ozn.;12. Antytrombina -antygen-100 ozn. Pozycja B: dostawa odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (2 sztuki) i stacją uzdatniania wody (1 sztuka) dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i genetyki ul. Kopernika 17, Kraków:1. PT (układ odczynnikowy z tromboplastyną)-35000 ozn.;2. PT (układ odczynnikowy z rekombinowaną tromboplastyną)-3000 ozn.;3. Fibrynogen-15000 ozn.;4. APTT (o normalnej wrażliwości na LA)-2500 ozn.;5. APTT (o dużej wrażliwości na LA)-20000 ozn.;6. APTT (niewrażliwy na LA)-20000 ozn.;7. czas reptilazowy-200 ozn.;8. TT-2500 ozn.;9. AT III (test bazujący na trombinie)-300 ozn.;10. AT III (test przesiewowy bazujący na Fxa)-4000 ozn.;11. D-Dimer-500 ozn.;12. Czynnik VIII (met. chromogenna)-500 ozn.;13. Czynnik VIII-15000 ozn.;14. Czynnik IX-3000 ozn.;15. Czynnik XI-2000 ozn.;16. Czynnik XII-2000 ozn.;17. Czynnik VII-700 ozn.;18. Czynnik V-700 ozn.;19. Czynnik X- 2000 ozn.;20. Czynnik II -700 ozn.;21.Czynnik XIII aktywność-600 ozn.;22. Białko C (met. chromogenna)-6000 ozn.;23. Białko C (met. krzepnięciowa)-200 ozn.;24. Białko S (met. krzepnięciowa)-400 ozn.;25. Białko S-stężenie wolnej frakcji-5000 ozn.;26. Plazminogen-300 ozn.;27. α2-antyplazmina-300 ozn.;28. Heparyna (Anty Xa)-1000 ozn.;29. Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktor ristocetyny)-6000 ozn.;30. Czynnik von Willebranda (aktywność)-2000 ozn.;31. Czynnik von Willebranda (antygen)-3000 ozn.;32. Antykoagulant tocznia test przesiewowy-12000 ozn.;33.Antykoagulant tocznia test potwierdzenia-5000 ozn.;34. Bezpośrednie inhibitory trombiny Monitorowanie Dabigatranu-100 ozn.;35. Monitorowanie heparyny drobnocząsteczkowej i niefrakcjonowanej-100 ozn.;36. ETP (potencjał endogennej trombiny)-100 ozn.;37. Bezpośrednie inhibitory trombiny (Dabigatran)-300 ozn.;38. Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (Rivaroxaban, Apixaban)-100 ozn.;39. Czynnik V Leiden (APC-R)-180 ozn.;40. Berichrom® PAI-200 ozn.;41. Berichrom® C1-Inhibitor-300 ozn.;42. CH-komplement-50 ozn. Dostawy i podłączenie do laboratoryjnej sieci informatycznej analizatorów wraz ze stacją uzdatniania wody (dotyczy części 1): Pozycja A: dostawa analizatora podstawowego (1 sztuka) oraz analizatora back up (1 sztuka) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) do Zakładu Diagnostyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków oraz dostawa analizatora (1 sztuka) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) na ul. Kopernika 15b, Kraków.Pozycja B: dostawa analizatorów (2 stuki) wraz ze stacja uzdatniania wody (1 sztuka) do Zakł. Diagn. Hem.i Gen.ul. Kopernika 17, Kraków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1 a, 1b, 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment. W części 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych (Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki NSSU, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków budynek D II piętro) tj. Jakościowy test do diagnostyki in vitro, służący do wykrywania alleli czynnika II i czynnika V w diagnozowaniu osób z podejrzeniem trombofilii – 450 opakowań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1 a, 1b, 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin