Dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej

Closed 15 days ago

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Date published
Closed 49 days ago
Deadline
Closed 15 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Dział zamówień publicznych
Email
zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Tel
+48 587684281
Address
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-285878-2020
Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa unitów stomatologicznych oraz innej aparatury medycznej (CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne). Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakiety):— pakiet 1: unity stomatologiczne (typ I, II, III),— pakiet 2: mikroskop stomatologiczny,— pakiet 3: aparat RTG wewnątrzustny ze stacją przeglądową i radiowizjografia,— pakiet 4: aparat do kriochirurgii,— pakiet 5: aparat do elektroterapii,— pakiet 6: szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej,— pakiet 7: aparat do wspomagania oddechu BIPAP,— pakiet 8: respirator transportowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Unity stomatologiczne (typ I, II, III). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Mikroskop stomatologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Aparat RTG wewnątrzustny ze stacją przeglądową i radiowizjografia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Aparat do kriochirurgii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Aparat do elektroterapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Aparat do wspomagania oddechu BIPAP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Respirator transportowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna”, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz zał. nr 1 A do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin