Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala

Closed 26 days ago

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Date published
Closed 67 days ago
Deadline
Closed 26 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Krzysztof Dambek
Email
krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Tel
+48 618549088
Address
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-266528-2020
Description

Zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla oddziałów szpitala. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 w dokumencie JEDZ – elektronicznie, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ załącznik nr 6.
Respirator transportowy dla pododdziału pooperacyjnego kardiochirurgii – 1 sztuka.Wadium 750,00 PLN. Respirator transportowy dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oddział „A” – 1 sztuka.Wadium 750,00 PLN. Aparat do wentylacji Nieinwazyjnej BIPAP – 4 szt.Wadium 1 520,00 PLN. Urządzenie do Wysokoprzepływowej terapii tlenowej – 4 szt.Wadium 750,00 PLN.

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin