Dostawa ambulansu typu C do transportu pacjentów bariatrycznych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Closed 11 days ago

POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY
Date published
Closed 46 days ago
Deadline
Closed 11 days ago
Categories
34114121 - Ambulances

Contact
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa 7 pok. 406
Email
pogotowie.legnica@pertus.pl
Tel
+48 768197836
Address
ul. Dworcowa 7
Legnica
59-220
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-243618-2020
Description

Dostawa ambulansu typu C do transportu pacjentów bariatrycznych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, kupowanych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy (rok produkcji 2020), nie powystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.
Dostawa Ambulansu Typu C do transportu pacjentów bariatrycznych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy