Dostawa aparatury medycznej oraz sprzętu do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia... COZL/DZP/AW/3411/PN-79/20”

Closed 23 days ago

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI
Date published
Closed 56 days ago
Deadline
Closed 23 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Agnieszka Wąsiewicz
Email
zampub@cozl.eu
Tel
+48 814541760
Address
ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Lublin
20-090
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-233246-2020
Description

Dostawa aparatury medycznej oraz sprzętu do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20). Aparat do ogrzewania chorych, kardiomonitor z modułem transportowym, centrala monitorująca kardiomonitory, centrala nadzoru, pompy infuzyjne strzykawkowe, pompy infuzyjne objętościowe, stacje dokujące do pomp, pompa do insulinoterapii, ssak, łóżka szpitalne, wózek do transportu, łóżka szpitalne, wózek do transportu chorych oraz wózek przyłóżkowy, aparat do ultrafiltracji.
„Dostawa aparatury oraz sprzetu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 1 – aparat do ogrzewania chorych. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 2 – kardiomonitor z modułem transportowym, centrala monitorująca, kardiomonitory, centrala nadzoru. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 3 – pompy infuzyjne strzykawkowe, pompy infuzyjne objętościowe, stacje dokujące do pomp, pompa do insulinoterapii. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 4 – ssak. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 5 – łóżka szpitalne, wózek do transportu chorych oraz wózek przyłóżkowy. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 6 – aparat do ultrafiltracji. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 7 – aparat do rzutu serca. „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 8 części” (znak postępowania: COZL/ZPZ/AW/3411/PN-79/20).Część 8 – respirator stacjonarny.