Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego

Closed 93 days ago

SZPITALE TCZEWSKIE S.A.
Date published
Closed 131 days ago
Deadline
Closed 93 days ago
Categories
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Contact
Robert Dombrowski
Email
DOMBROWSKI.ROBERT@SZPITALETCZEWSKIESA.PL
Address
ul. 30-go Stycznia 57/58
Tczew
83-110
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-231233-2020
Description

Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 49 pakietów.Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – dla każdego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
CPV 33600000-6 Produkty farmaceutyczneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141121-4 Siatki i systemy ginekologiczneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33600000-6 Produkty farmaceutyczneZGodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141121-4 Materiały szewneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141121-4 MATERIAŁY SZEWNEZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33100000-1 Siatki i systemy ginekologiczneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141110-1 Folie operacyjneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141110-4 OpatrunkiZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141110-4 OpatrunkiZGodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141100-1 OpatrunkiZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141000-0 OpatrunkiZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141621-9 Siatki i systemy ginekologiczneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 24111220-3 Gazy medyczneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33694000-1 Testy do stertylizacjiZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33600000-6 Materiały szewneZgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ CPV 33141000-0 Artykuły do dializzgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części (tego pakietu), znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin